Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 6 mai 2016

Nabovarsel

Sameiet har mottatt nabovarsel vedrørende adressen Waldemar Thranes gate 70, hvor det er søkt om bruk til asylmottak/integreringsmottak.

Dersom du har spørsmål eller merknader bes det om at disse snarest sendes til Grete Yri Berglund