Endret: 9 jan 2020     Opprettet: 6 jan 2020

RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER

Sameiet har inngått en rammeavtale med Rørlegger Sentralen AS.

Rørlegger Sentralen AS utfører alle typer rørlegger- og VVS-arbeider, rørservice og oppussing bad, våtrom og kjøkken for bedrifter, boligselskaper og privatpersoner.

Avtalen innebærer følgende for sameiet og seksjonseiere:

  • Rabatterte priser på varer og tjenester
  • Prioritering av oppdrag og raskt oppmøte (foran «ikke-avtalekunder»)
  • Eget VIP-telefonnummer
  • Årlig inspeksjon av VVS-utstyr i fellesanlegget inkludert inntil 3 boenheter
  • Ett fast kontaktpunkt å forholde seg til, med høy tilgjengelighet
  • En solid og profesjonell partner som kjenner VVS-anlegget og rutinene i bygningen
  • Avtalen gir også tilgang til et bredt tverrfaglig spekter av underleverandører/partnere

Rørlegger er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Sameiets tildelte VIP nummer til vakttelefon er: 917 08 747

Husk å nevne at sameiet har en rammeavtale når dere bestiller time, så vil dere få rabatt på varer og tjenester. Prisliste finner dere på Rørlegger sentralens hjemmeside.

I henhold til sameiets vedtekter skal alle utbedringer knyttet til radiatorene måtte utføres av Rørlegger sentralen AS. 

§ 7-1 (4) Hvis sameiet har inngått serviceavtale vedrørende vinduer, ytterdører, radiator, ventilasjon, porttelefon eller brannvernutstyr i bolig, kan sameiet bestemme at firma som sameiet har serviceavtale med benyttes ved reparasjoner og utskiftninger av dette.

Vi minner om at beboer selv må dekke kostnader knyttet til vedlikehold/reparasjon hvis ikke styret på forhånd har godkjent det aktuelle arbeidet/befaringen.

Sameiets vedlikeholdsparagraf