HEISENE

Informasjon om service

Heisservice bestilles kun til normal arbeidstid. Service kan kun bestilles av styret.

Ta kontakt med oppgangsansvarlig i din oppgang ved heisstans.