Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Helene Spigseth

Helene Spigseth

Rolle: Leder
Bilde av Marianne Hagen

Marianne Hagen

Rolle: Nestleder
Bilde av Harald Thoresen

Harald Thoresen

Rolle: Styremedlem
Bilde av Simonette Basthus

Simonette Basthus

Rolle: Styremedlem
Bilde av Ane Kjosås

Ane Kjosås

Rolle: Styremedlem
Bilde av Frida Arnkvist

Frida Arnkvist

Rolle: Varamedlem
Bilde av Fredrik Stenbro

Fredrik Stenbro

Rolle: Varamedlem
Bilde av Marte B. Engebretsen

Marte B. Engebretsen

Rolle: Varamedlem
Bilde av Martine Berg

Martine Berg

Rolle: Varamedlem
Bilde av Torkild A Åkerset

Torkild A Åkerset

Rolle: Varamedlem
;