Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Helene Spigseth

Helene Spigseth

Rolle: Leder
Bilde av Marianne Hagen

Marianne Hagen

Rolle: Nestleder
Bilde av Harald Thoresen

Harald Thoresen

Rolle: Styremedlem
Bilde av Øyvind Sandsether

Øyvind Sandsether

Rolle: Styremedlem
Bilde av Marianne Røhne Schumann

Marianne Røhne Schumann

Rolle: Styremedlem
Bilde av Robert Langeland

Robert Langeland

Rolle: Varamedlem
Bilde av Magnus Andersen Tøssebro

Magnus Andersen Tøssebro

Rolle: Varamedlem
Bilde av Simonette Basthus

Simonette Basthus

Rolle: Varamedlem
Bilde av Torkild A Åkerset

Torkild A Åkerset

Rolle: Varamedlem
Bilde av Ane Kjosås

Ane Kjosås

Rolle: Varamedlem
;