Informasjon om Worse borettslag

Tillitsvalgte er for styreperioden 2019-2020

Helene Spigseth Leder
Ulrikke Simonette Basthus Nestleder
Eirik Mellevold Styremedlem
Torkild A. Åkerset Varamedlem

Generelle opplysninger om Worse Borettslag

Borettslaget består av 60 andelsleiligheter.

Worse Borettslag har ingen ansatte.

Worse Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-nummer 890916562, og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Landstads Gate 2

Gårds- og bruksnummer: 219, 259

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.

Borettslagets revisor er BDO AS.

Borettslagets vedtekter

Borettslagets husordensregler

Styrets e-postadresse sjekkes på hverdagene. Det svares normalt på e-poster etter arbeidstid, da mailansvarlig er i full jobb på dagtid. På tidspunkt der e-postadnsvarlig har mye å gjøre kan det ta litt lenger tid å få svar.