AVFALLSHÅNDTERING I SØPPELROMMENE I KIELLANDS HUS

Vi har to søppelrom i Kiellands Hus. Dørene er merket med «Avfallsrom»

For oppgang A og D: Rom i Kingos gate
For oppgang B og C: Rom i Uelands gate

Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og fellesareal er forbudt. Det er ikke tillatt å kaste annet enn alminnelig husholdningsavfall i søppelrommet. Avfall skal sorteres i lilla (plast), grønne (mat) og hvite (restavfall) plastposer i henhold til Oslo kommunes kildesorteringsguide. Aviser, papp og papir skal kastes i egne containere. Glassflasker kastes i containere for glass og metall i Kingos gate (på andre siden av gaten). Reduser volumet på søppelet så godt det lar seg gjøre før det kastes. Elektriske artikler og farlig avfall skal ikke hensettes i avfallsrommene.

Oslo kommunes kildesorteringsguide
Recycling guide english

Hvis det ikke er plass til avfallet i containerne skal det oppbevares i husstanden til containerne er tømt. Poser skal ikke settes på gulvet i avfallsrommene. For å unngå tilstrømning av skadedyr, må søl omkring søppelkassene unngås og fjernes umiddelbart av ansvarlig part. Av samme årsak skal ikke avfall hensettes i fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør.

Juridisk eier blir fakturert kr 3 000,- i bot for bortkjøring av hensatte gjenstander.

Farlig avfall og elektriske artikler må ikke kastes i søppelrommene.

Hva er farlig avfall?

 • Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler.
 • Maling, lakk, beis, lim, sparkel, fugemasse, silikon, acryl og ulike typer ekspansjonsskum.
 • Alle batterier, også knappcellebatterier, bilbatterier og batterier til mobiltelefon, barbermaskin, fotoapparat, klokker, blinkesko og tilsvarende.
 • Alle lysstoffrør, sparepærer og lyspærer.
 • Bilprodukter som kjølevæske, frostvæske, spylevæske, bilpolish, bilvask og avfettingsmidler. Olje, oljefilter, bensinfilter, batterisyre og bensin.
 • Spraybokser med drivgass; hårspray, deodorant, barberskum, myggspray, glitterspray. Også propan, lightergass og andre gassbeholdere.
 • Insekt- og ugressmidler som maurkverk, basudin, weeder, roundup, tenus, rottegift, musegift, antiparasitt og soppdrepere.
 • Løsemidler som White Spirit, tynner, rødsprit, teknisk sprit, lynol, terpentin, neglelakkfjerner, malingsfjerner, rester av tennvæske og tilsvarende.
 • Små/mindre elektriske produkter som hårfønere, barbermaskiner, brødristere, spillkonsoller.
 • Elektriske artikler er i utgangspunktet ikke farlig avfall, men kan inneholde farlige komponenter, og må behandles som farlig avfall.
 • Kvikksølvtermometre.