5 jan 2021

Brannsikring, støy

For å øke brannsikkerheten i bygget vil Firesafe denne uken sette ut slukkeapparater i trappeoppgangene og i bodrommene i bygget. 

Det vil bli litt støy når de borer i veggene, men dette kun i noen sekunder av gangen.

Håper at det ikke blir til stor ulempe.

Vennlig hilsen

Styret