Garman Borettslag

Generelle opplysninger om Garman Borettslag

Borettslaget består av 66 andelsleiligheter.

Garman borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 990262624, og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Waldemar Thranes gate 72.

Gårds og bruksnummer: 219, 259

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Garman Borettslag har ingen ansatte.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.

Borettslagets revisor er BDO AS.

Styrets email er garmanbo@gmail.com

Styret besvarer mail fortløpende, men ikke hver dag og hovedsaklig ikke i weekender.
Vi kommer tilbake til deg innenfor 2 virkedager.

Ved akutte situasjoner vil styret svare så raskt de kan!

 

Vedtekter og husordensregler

Garman Husordensregler

Garman Vedtekter

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Borettslagene har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget.

Ved henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning: Kathrine Ween Sie vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30.05 og 30.11 på borettslagets felleslån.

Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS’ klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier.

Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000 pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

Ringeklokkeliste og postkasseskilt

Postkasseskilt

Fra husordensreglenes § 5:

§ 5. Postkasseskilt

Skilt til postkasse skal være ensartet i borettslaget. Den enkelte beboer plikter å sørge for at navneskilt på egen postkasse er forsynt med standard skilt. Skilt skal bestilles ved henvendelse til styret. Skilttypen er til Standard Sandberg kasse, hvit bakgrunn og skal inneholde leilighetsnummer. Styret kan fjerne andre skilttyper.

For bestilling av postkasseskilt, send en e-post til styret på oppgangsmailen hvor det opplyses om leilighetsnummer (AXXX) og navn som skal stå på postkasseskiltet.

Ringeklokkeliste

For endringer på ringeklokkelisten, send en e-post til oppgangsmailen hvor det opplyses om nummer på ringeklokke og hvilke(t) navn som skal stå på ringeklokken.

Oppgang A

Garman Borettslag
garmanbo@gmail.com

Oppgang B

Oppgang C

Worse Borettslag
worse.brl@gmail.com

Oppgang D

OM OSS

Sameiet er et kombinasjonsbygg og består av 228 seksjoner; 226 boligseksjoner og to næringsseksjoner; et kjøpesenter og en bensinstasjon.

Boligseksjonene er fordelt på fire oppganger.

Adresse

Kiellands Hus sameie
Landstads gate 2
0457 Oslo

Kontakt styret

Oppgang A, Garman borettslag: garmanbo@gmail.com 
Oppgang B: uelandsgate@gmail.com 
Oppgang C, Worse borettslag: worse.brl@gmail.com 
Oppgang D: kingosgate8@gmail.com 

Styret

Styreleder: Helene Spigseth

Nestleder: Marianne Hagen

Styremedlem: Simonette Basthus

Styremedlem: Ane Kjosås

Styremedlem: Harald Thoresen

Varamedlem: Ida Sofie Dahl

Varamedlem: Ulrik Mikkelsen

Varamedlem: Tagwa Lina Hanken

Varamedlem: Peter Danielsson

Varamedlem: Marie Asprem Hvardal