Garman Borettslag

Generelle opplysninger om Garman Borettslag

Borettslaget består av 66 andelsleiligheter.

Garman borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 990262624, og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Waldemar Thranes gate 72.

Gårds og bruksnummer: 219, 259

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

 

Styrets sammensetning for 2023-24
Styreleder:
Marianne Hagen
Styremedlem: Ulrik Mikkelsen
Styremedlem: Marie Asprem Hvardal
Varamedlem: Manbir Singh
Varamedlem: Helene Spigseth

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Garman Borettslag har ingen ansatte.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.

Borettslagets revisor er BDO AS.

Styrets email er garmanbo@gmail.com

Styret besvarer mail fortløpende, men ikke hver dag og hovedsaklig ikke i weekender.
Vi kommer tilbake til deg innenfor 2 virkedager.

Ved akutte situasjoner vil styret svare så raskt de kan!

 

Vedtekter og husordensregler

Garman Husordensregler

Garman Vedtekter

IN-ordning og regulering av kapitalkostnader

Vårt borettslag har IN-ordning, som innebærer at andelseier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden.

De månedlige felleskostnadene i borettslaget vil være todelt. En del går til dekning av ordinære driftskostnader og en del går til dekning av kapitalkostnader. Kapitalkostnadene dekker boligens andel av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Kapitalkostnader er en akonto innbetaling fra andelseierne hver måned.

Hva skjer når renten på borettslagets felleslån endres?
Ved renteendring vil eier få endring i sine kapitalkostnader. Kapitalkostnadene blir justert hver tredje måned, basert på renteendringer og oppdatert nedbetalingsplan.

Nå vedtas det hyppige renteøkninger, som innebærer at det er krevd inn for lite i kapitalkostnader. For lite innbetalt blir etterfakturert, og fremkommer som «Regulering lån» på faktura for felleskostnader. I tillegg vil «Kapitalkostnad» økes basert på ny rente.

Har du avtalegiro?
Dersom eier har avtalegiro med beløpsgrense, må man selv endre dette i sin nettbank, eventuelt ta kontakt med banken for å få endret denne.

Innbetaling av fellesgjeld
Borettslagene har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget.

Ved henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning: Kathrine Ween Sie vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30.05 og 30.11 på borettslagets felleslån.

Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS’ klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier.

Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000 pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

Ringeklokkeliste og postkasseskilt

Postkasseskilt

Fra husordensreglenes § 5:

§ 5. Postkasseskilt

Skilt til postkasse skal være ensartet i borettslaget. Den enkelte beboer plikter å sørge for at navneskilt på egen postkasse er forsynt med standard skilt. Skilt skal bestilles ved henvendelse til styret. Skilttypen er til Standard Sandberg kasse, hvit bakgrunn og skal inneholde leilighetsnummer. Styret kan fjerne andre skilttyper.

For bestilling av postkasseskilt, send en e-post til styret på oppgangsmailen hvor det opplyses om leilighetsnummer (AXXX) og navn som skal stå på postkasseskiltet.

Ringeklokkeliste

For endringer på ringeklokkelisten, send en e-post til oppgangsmailen hvor det opplyses om nummer på ringeklokke og hvilke(t) navn som skal stå på ringeklokken.

Nummerering av leilighetene i sameiet

Leilighetene i Garman borettslag har tre ulike nummer. Dette skyldes at utbygger Bundebygg dessverre valgte å nummerere leilighetene annerledes enn det det offentlige gjør.

A-nummeret: Garman borettslag er oppgang A i sameiet. A-nummeret er leilighetens unike nummer i Eierseksjonssameiet Kiellands Hus. Disse numrene begynner man å telle fra høyre korridor og mot venstre når man kommer opp trappen. Utbygger Bundebygg bruker disse numrene. Alle dørene i oppgangen og postkassene skal være merket med A-nr. 

H-nummeret: Det offentliges nummerering av leilighetene. Disse telles fra korridoren til venstre og mot høyre. Det er derfor bare unntaksvis at en leilighet har samme A-nr og H-nr. Styret bruker alltid A-nr for å vite hvilken leilighet i sameiet vi snakker om, fordi det f.eks finnes fire leiligheter med nummer H0304 i sameiet, en i hver oppgang.
Andelsnummeret: Fra 1-66. Dette er nummeret OBOS bruker. Garman Borettslag er en del av Eierseksjonssameiet Kiellands hus, som består av de fire nyere boligdelene i dette kvartalet:

Oppgang A:
 Waldemar Thranes gate 72 (Garman borettslag)
Oppgang B: Uelands gate (selveierseksjoner)
Oppgang C: Landstads gate 2 (Worse borettslag)
Oppgang D: Kingos gate 8 (selveierseksjoner)
Leilighetenes nummer i Garman borettslag:
A-nr H-nummer Andelsnr
A101 H0113 1
A102 H0112 2
A103 H0111 3
A014 H0110 4
A105 H0109 5
A106 H0108 6
A107 H0107 7
A108 H0106 8
A109 H0105 9
A110 H0104 10
A111 H0103 11
A112 H0102 12
A113 H0101 13
A201 H0212 14
A202 H0211 15
A203 H0210 16
A204 H0209 17
A205 H0208 18
A206 H0207 19
A207 H0206 20
A208 H0205 21
A209 H0204 22
A210 H0203 23
A211 H0202 24
A212 H0201 25
A301 H0312 26
A302 H0311 27
A303 H0310 28
A304 H0309 29
A305 H0308 30
A306 H0307 31
A307 H0306 32
A308 H0305 33
A309 H0304 34
A310 H0303 35
A311 H0302 36
A312 H0301 37
A401 H0412 38
A402 H0411 39
A403 H0410 40
A404 H0409 41
A405 H0408 42
A406 H0407 43
A407 H0406 44
A408 H0405 45
A409 H0404 46
A410 H0403 47
A411 H0402 48
A412 H0401 49
A501 H0512 50
A502 H0511 51
A503 H0510 52
A504 H0509 53
A505 H0508 54
A506 H0507 53
A507 H0506 56
A508 H0505 57
A509 H0504 58
A510 H0503 59
A511 H0502 60
A512 H0501 61
A601 H0605 62
A602 H0604 63
A603 H0603 64
A604 H0602 65
A605 H0601 66

 

Oppgang A

Garman Borettslag
garmanbo@gmail.com

Oppgang B

Oppgang C

Worse Borettslag
worse.brl@gmail.com

Oppgang D

OM OSS

Sameiet er et kombinasjonsbygg og består av 228 seksjoner; 226 boligseksjoner og to næringsseksjoner; et kjøpesenter og en bensinstasjon.

Boligseksjonene er fordelt på fire oppganger.

Adresse

Kiellands Hus sameie
Landstads gate 2
0457 Oslo

Kontakt styret

Oppgang A, Garman borettslag: garmanbo@gmail.com 
Oppgang B: uelandsgate@gmail.com 
Oppgang C, Worse borettslag: worse.brl@gmail.com 
Oppgang D: kingosgate8@gmail.com 

Styret

Styreleder: Helene Spigseth

Nestleder: Marianne Hagen

Styremedlem: Ulrik Mikkelsen

Styremedlem: Ane Kjosås

Styremedlem: Harald Thoresen

Varamedlem: Ida Sofie Dahl

Varamedlem: Marie Asprem Hvardal

Varamedlem: Pål Smitt-Amundsen

Varamedlem: Peter Danielsson

Varamedlem: Siv-Anne Hotvedt