Worse Borettslag

Generelle opplysninger

Styrets sammensetning 2023-24

Styreleder: Helene Spigseth
Nestleder: Ane Kjosås
Styremedlem: Pål Smitt-Amundsen
Varamedlem: Siv-Anne Hotvedt
Varamedlem: Marianne Hagen

Borettslaget består av 60 andelsleiligheter.

Worse Borettslag har ingen ansatte.

Worse Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-nummer 890916562, og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Landstads Gate 2

Gårds- og bruksnummer: 219, 259

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.

Borettslagets revisor er BDO AS.

Styrets e-postadresse sjekkes på hverdagene. Det svares normalt på e-poster etter arbeidstid, da mailansvarlig er i full jobb på dagtid. På tidspunkt der e-postadnsvarlig har mye å gjøre kan det ta litt lenger tid å få svar.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Borettslagene har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget.

Ved henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning: Kathrine W. Sie vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30.03 og 30.09 på borettslagets felleslån.

Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS’ klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier.

Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000 pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

Ringeklokkeliste og postkasseskilt

Postkasseskilt

I følge borettslagets husordensregler §5 stilles det krav til at alle postkasseskilt skal være like. Styret aksepterer ikke at beboere setter opp egenproduserte skilt, med unntak av venteperioden på nytt skilt. For nye beboere er postkasseskiltet inkludert i sameiets administrasjonsgebyr på 500 kr. For eksisterende beboere er prisen for nytt skilt p.t. 180 kr.

Dersom du har behov for nytt postkasseskilt, send en e-post til styret for bestilling av nytt skilt. Bestillingen må inneholde leilighetens H-nummer og navn som skal stå på skiltet.

Skiltet for postmann inne i postkassen skal merkes med dymotape. Styret vil legge en slik lapp i postkassen sammen med det nye skiltet.

Ringeklokkeliste

Ved behov for korrigering av ringeklokke- og etasjelister, kontakt styret. Listene oppdateres ved behov.

Leilighetenes nummerering

Leilighetene i Worse borettslag har tre ulike nummer. Dette skyldes at utbygger Bundebygg dessverre valgte å nummerere leilighetene annerledes enn det det offentlige gjør. 

C-nummeret: Leilighetens nummer i Eierseksjonssameiet Kiellands Hus. Disse telles fra høyre mot venstre når man kommer opp trappen. Worse borettslag er oppgang C i sameiet. Utbygger Bundebygg bruker disse numrene. Alle dørene er merket med C-nr.

H-nummeret: Det offentliges nummerering av leilighetene. Disse telles fra venstre mot høyre. Det er derfor bare unntaksvis at en leilighet har samme C-nr og H-nr. Postkassene er merket med disse numrene. Styret bruker alltid C-nr for å vite hvilken leilighet i sameiet vi snakker om, for det finnes f. eks fire leiligheter med nummer H0304 i sameiet, en i hver oppgang.

Andelsnummeret: Fra 1-60. Dette er nummeret OBOS bruker.

Worse Borettslag er en del av Eierseksjonssameiet Kiellands hus, som består av de fire nyere boligdelene i dette kvartalet:

Oppgang A: Waldemar Thranes gate 72 (Garman borettslag)

Oppgang B: Uelands gate (selveierseksjoner)

Oppgang C: Landstads gate 2 (Worse borettslag)

Oppgang D: Kingos gate 8 (selveierseksjoner)

Sameiet består også av to næringsseksjoner; et kjøpesenter eid av Ragde Eiendom og en bensinstasjon eid av Circle K.

Dyrehold i borettslaget

Det er lov å holde dyr i borettslaget, men i henhold til vedtektenes punkt 4 (4) skal søknad om dette behandles av styret.

Vedtektenes punkt 4-1 (4)
Søknad om anskaffelse av husdyr skal sendes styret i borettslaget. Borettslaget benytter OBOS sitt søknadsskjema for søknad om dyrehold. Det er båndtvang for hunder, og lufting av husdyr må ikke skje i oppgangen, utenfor inngangen, på takterrassen eller i bakgården. Dersom husdyret etterlater seg ekskrementer innenfor sameiets område, er eier ansvarlig for at disse fjernes umiddelbart. Eier er ansvarlig for at sitt/sine husdyr ikke er til sjenanse for naboer eller volder disse ulempe. Brudd på ovennevnte regler vil bli betraktet som brudd på husordensreglene.

Styret ønsker ikke å hindre beboere i å ha dyr, men ønsker å ha en viss oversikt over hvor og hvilke type dyr som oppholder seg i leilighetene. Det er også ønskelig at beboere har et bevisst forhold til det å ha et husdyr i borettslaget. Med dette menes at eier er ansvarlig for at sitt/sine husdyr ikke er til sjenanse for naboer eller volder disse ulempe.

Vi tar utgangspunkt i OBOS sitt søknadsskjema for dyrehold.

Alle som lnsker å holde dyr i leiligheten bes fylle ut denne søknaden. Reglene for dyrehold, slik det fremgår av egenerklæringen, gjelder alle.

Søknaden kan fylles ut og sendes til styret eller legges i borettslagets postkasse helt nederst til høyre i postkassestativet.

Oppgang A

Garman Borettslag
garmanbo@gmail.com

Oppgang B

Oppgang C

Worse Borettslag
worse.brl@gmail.com

Oppgang D

OM OSS

Sameiet er et kombinasjonsbygg og består av 228 seksjoner; 226 boligseksjoner og to næringsseksjoner; et kjøpesenter og en bensinstasjon.

Boligseksjonene er fordelt på fire oppganger.

Adresse

Kiellands Hus sameie
Landstads gate 2
0457 Oslo

Kontakt styret

Oppgang A, Garman borettslag: garmanbo@gmail.com 
Oppgang B: uelandsgate@gmail.com 
Oppgang C, Worse borettslag: worse.brl@gmail.com 
Oppgang D: kingosgate8@gmail.com 

Styret

Styreleder: Helene Spigseth

Nestleder: Marianne Hagen

Styremedlem: Ulrik Mikkelsen

Styremedlem: Ane Kjosås

Styremedlem: Harald Thoresen

Varamedlem: Ida Sofie Dahl

Varamedlem: Marie Asprem Hvardal

Varamedlem: Pål Smitt-Amundsen

Varamedlem: Peter Danielsson

Varamedlem: Siv-Anne Hotvedt