Det er lov å holde dyr i borettslaget, men i henhold til vedtektenes punkt 4 (4) skal søknad om dette behandles av styret.

 

Vedtektenes paragraf 4-1 (4)
Søknad om anskaffelse av husdyr skal sendes styret i borettslaget. Borettslaget benytter OBOS sitt søknadsskjema for søknad om dyrehold. Det er båndtvang for hunder, og lufting av husdyr må ikke skje i oppgangen, utenfor inngangen, på takterrassen eller i bakgården. Dersom husdyret etterlater seg ekskrementer innenfor sameiets område, er eier ansvarlig for at disse fjernes umiddelbart. Eier er ansvarlig for at sitt/sine husdyr ikke er til sjenanse for naboer eller volder disse ulempe. Brudd på ovennevnte regler vil bli betraktet som brudd på husordensreglene.

Borettslaget ønsker ikke å hindre beboere i å ha dyr, men ønsker å ha en oversikt over leilighetene hvor det befinner seg dyr, og slags type dyr som oppholder seg i leilighetene. Dette er spesielt viktig hvis det skulle oppstå en brann. Det er også ønskelig at beboere har et bevisst forhold til det å ha et husdyr i borettslaget. Med dette menes at eier er ansvarlig for at deres husdyr ikke er til sjenanse for naboer eller volder disse ulempe.

Vi har tilpasset OBOS sitt søknadsskjema for dyrehold.

Alle som ønsker å holde dyr i leiligheten bes fylle ut denne søknaden. Reglene for dyrehold, slik det fremgår av egenerklæringen, gjelder alle.

Søknaden kan fylles ut og sendes til styret eller legges i borettslagets postkasse helt nederst til høyre i postkassestativet.