Leilighetenes nummerering

Leilighetene i Worse borettslag har tre ulike nummer. Dette skyldes at utbygger Bundebygg dessverre valgte å nummerere leilighetene annerledes enn det det offentlige gjør.

C-nummeret: Leilighetens nummer i Eierseksjonssameiet Kiellands Hus. Disse telles fra høyre mot venstre når man kommer opp trappen. Worse borettslag er oppgang C i sameiet. Utbygger Bundebygg bruker disse numrene. Alle dørene er merket med C-nr.

H-nummeret: Det offentliges nummerering av leilighetene. Disse telles fra venstre mot høyre. Det er derfor bare unntaksvis at en leilighet har samme C-nr og H-nr. Postkassene er merket med disse numrene. Styret bruker alltid C-nr for å vite hvilken leilighet i sameiet vi snakker om, for det finnes f. eks fire leiligheter med nummer H0304 i sameiet, en i hver oppgang.

Andelsnummeret: Fra 1-60. Dette er nummeret OBOS bruker.

Worse Borettslag er en del av Eierseksjonssameiet Kiellands hus, som består av de fire nyere boligdelene i dette kvartalet:

Oppgang A: Waldemar Thranes gate 72 (Garman borettslag)

Oppgang B: Uelands gate (selveierseksjoner)

Oppgang C: Landstads gate 2 (Worse borettslag)

Oppgang D: Kingos gate 8 (selveierseksjoner)

Sameiet består også av to næringsseksjoner; et kjøpesenter eid av Ragde Eiendom og en bensinstasjon eid av Circle K.