Årsmeldinger og

møteprotokoller

 

Til årsmøte/generalforsamling 2023

 

Informasjon om individuell måling av radiatorvarme

NB! Tilbudene er konfidensielle og blir derfor sendt til alle seksjonseierne pr. e-post.

Bakgrunn
I dag fordeles forbruket av både varme- og varmtvann i sameiet på brøk i forhold til seksjonenes størrelse. Som en følge av den ekstreme økningen i strømprisen, og dermed også fjernvarmeprisen (fordi denne følger strømprisen), har styret sett på muligheten for å fordele energikostnaden etter faktisk forbruk ved hjelp av individuell måling av radiatorvarmen i leilighetene.

Erfaring viser at sameier og borettslag ved individuell måling reduserer sine energikostnader med 20 – 25 %, og at individuelle målinger bidrar til en mer rettferdig kostnadsfordeling og mindre miljøutslipp.

Det kan med andre ord være mye penger å spare for sameiet, den enkelte seksjonseier og miljøet.

Dette har alltid vært tilfelle, men forsterkes ytterligere med dagens energipriser. NVE sier følgende: «Rettferdighetsprinsippet er en vel så sterk motivasjon for innføring av individuell måling som energibesparelse. Erfaring tilsier at 15-20 % av beboerne i en blokk står for 50 % av det totale energibruket, og det man ikke får frem i lønnsomhetsberegningene er alle som får redusert sine årlige kostnader ytterligere, når de ikke lenger betaler for andres energibruk.»

I vårt sameie, der nesten 100 av leilighetene er rene utleieleiligheter hvor varmtvann og oppvarming er inkludert i husleien, ser vi at det er vanskelig å få beboere til å spare på varmen. Flere fyrer, til andres irritasjon, åpenlyst for kråka. Den enkelte beboer vil ved å være bevisst eget forbruk være tjent med innføring av individuell måling. En synliggjøring av individuelt forbruk gir insentiver til sparing da man får et konkret forhold til hvor mye man bruker.

Styret har innhentet tilbud fra de to største aktørene i Norge, Ista Norge AS og Techem Norge AS. Begge har gitt sameiet tilbud på to løsninger: Kjøp av målere eller leasing av målere.

Begge leverandørene vil være tilstede på årsmøtet for å presentere sitt produkt.

Techem Norge AS

Techem Norge Profilbrosjyre

Informasjon om Techems Norges fordelingsregnskap

Techem Norge Prosessbeskrivelse

Brosjyre Techem Norge-Eveny

Ista Norge AS

Ista Norge Informasjon

Ista Norge EED

Ista Norge – Mål og spar

Oppgang A

Garman Borettslag
garmanbo@gmail.com

Oppgang B

Oppgang C

Worse Borettslag
worse.brl@gmail.com

Oppgang D

OM OSS

Sameiet er et kombinasjonsbygg og består av 228 seksjoner; 226 boligseksjoner og to næringsseksjoner; et kjøpesenter og en bensinstasjon.

Boligseksjonene er fordelt på fire oppganger.

Adresse

Kiellands Hus sameie
Landstads gate 2
0457 Oslo

Kontakt styret

Oppgang A, Garman borettslag: garmanbo@gmail.com 
Oppgang B: uelandsgate@gmail.com 
Oppgang C, Worse borettslag: worse.brl@gmail.com 
Oppgang D: kingosgate8@gmail.com 

Styret

Styreleder: Helene Spigseth

Nestleder: Marianne Hagen

Styremedlem: Simonette Basthus

Styremedlem: Ane Kjosås

Styremedlem: Harald Thoresen

Varamedlem: Ida Sofie Dahl

Varamedlem: Ulrik Mikkelsen

Varamedlem: Tagwa Lina Hanken

Varamedlem: Peter Danielsson

Varamedlem: Marie Asprem Hvardal