Regler for bruk av takterrassen

Takterrassen kan kun benyttes av beboere i Kiellands Hus og deres gjester.
Beboer skal alltid være tilstede.

Takterrassen er ikke et festlokale, og skal brukes på en måte som ikke er til sjenanse for andre beboere.

Det er for tiden ikke mulig å reservere takterrassen.

  • Takterrassen er åpen mellom kl. 09.00 og kl. 23.00 på hverdagene, i helgene er den åpen mellom kl. 11.00-23.00
  • Det er ikke tillatt med musikkanlegg
  • Det er ikke tillatt å grille på takterrassen pga av brannfare
  • Det er ikke tillatt med ballspill eller andre leker som kan falle ut over kanten og ned i bakgården eller på gata
  • Det er ikke tillatt med dyr på terrassen
  • Husk å rydde opp etter deg når du har vært her. Matrester, flasker eller annen søppel må fjernes
  • Flasker og glass skal ikke kastes i søppelkassen. Dere må selv kaste glass i containeren i Kingos gate!
  • Takterrassen er ikke et festlokale, og skal kun brukes på en måte som ikke er til sjenanse eller ulempe for andre som oppholder seg på terrassen eller i de ca 100 leilighetene som vender ut mot bakgården.
Bruken av terrassen er regulert i husordensreglenes § 2:

Enhver beboer plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere. Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og 07.00 på hverdager og mellom kl. 23.00 og 11.00 i helger. Dette gjelder også for bakgården og takterrassen.

Takterrassen skal være tømt kl. 23.00. Det er ikke tillatt å bruke musikkanlegg på takterrassen eller i bakgården. 

I tilfelle støy som forårsaker utrykning fra sameiets vaktselskap, skal ansvarlig beboer belastes for kostnaden ved utrykningen. Det påløper høyere utrykningsgebyr for andre- og tredjegangs utrykning.