Generelle opplysninger

Styrets sammensetning 2022-2023

Styreleder: Helene Spigseth
Nestleder: Ane Kjosås
Styremedlem: Pål Smitt-Amundsen
Varamedlem: Siv-Anne Hotvedt
Varamedlem: Marianne Hagen

Borettslaget består av 60 andelsleiligheter.

Worse Borettslag har ingen ansatte.

Worse Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-nummer 890916562, og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Landstads Gate 2, 0457 Oslo.

Gårds- og bruksnummer: 219, 259

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett).

Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.

Borettslagets revisor er BDO AS.

Worse borettslag eier 16,07 % av Eierseksjonssameiet Kiellands Hus.

Styrets e-postadresse sjekkes på hverdagene. Det svares normalt på e-poster etter arbeidstid, da mailansvarlig er i full jobb på dagtid. På tidspunkt der e-postansvarlig har mye å gjøre kan det ta litt lenger tid å få svar.