Tidligere informasjon fra styret

5. april 2015:

VARSEL OM VEDLIKEHOLDSSPYLING

På grunn av flere tilfeller av tilbakeslag i kjøkkenvasken i flere leiligheter, har det blitt gjort en befaring av rørene i bygget. Denne har vist at det er behov for en full vedlikeholdsspyling av rørene i hele sameiet, bl.a på grunn av mye størknet fett i rørene. Styret har derfor engasjert Gravco til å gjennomføre spyling i alle leilighetene. Alle seksjonseiere/andelseiere vil motta brev fra styret (via OBOS) med tidspunkter for spylingen av de ulike oppgangene. Informasjon vil også bli hengt opp på oppslagstavlen i inngangspartiene.

Rengjøring vil foregå i tidsrommet 08.00-15.00.

Enhver andelseier er pliktig til å gi tilgang til leiligheter for å få utført dette vedlikeholdet. Alle seksjonseiere/andelseiere vil i ettertid bli fakturert kr 1453,75 for arbeidet, uavhengig om de gir tilgang til leiligheten eller ikke. OBS! Det vil sannsynligvis bli litt møkkete i leiligheten (fotavtrykk og skitten slange), så fjern eventuelle tepper. Gravco er tilgjengelig på utsiden av oppgangen de aktuelle dagene for spørsmål, overlevering av nøkler og annen info kl 08.00.

• Alle nøkler må være fysisk merket med oppgang og leilighetsnummer!

• Vi har ikke mulighet til å spesialtilpasse tidspunkt for noen leiligheter. Arbeidet foregår systematisk fra nederste etasje og oppover på de oppgitte tidspunktene.

• Oppgangsansvarlige vil være behjelpelige til å ta i mot og levere nøkler utenom Gravcos tidspunkter. Ta kontakt på mail for å høre hvordan de ulike oppgangen vil organisere dette.

Oppgang A, Garman borettslag: garmanbo@gmail.com

Oppgang B, Uelands gate: uelandsgate@gmail.com

Oppgang C, Worse borettslag: worse.brl@gmail.com

Oppgang D, Kingos gate: kingosgate@gmail.com

For spørsmål Om rengjøringen:

Kontaktperson i Gravco er Chris Åge Hansen Tlf. 93 466 108 (07.00 – 15.00). Skulle det være noe utenom denne tiden, send en mail: Chris@gravco.no

30. mars 2016:

ÅRSMØTENE ER UTSATT

Rett før påske fikk vi beskjed om at forvaltningskonsulenten vår var blitt sykemeldt på ubestemt tid. Vi har dermed fått ny forvaltningskonsulent, og hun trenger tid til å sette seg inn i historikken til alle tre boligselskapene i bygget, hhv. Garman borettslag, Worse borettslag og Eierseksjonssameiet Kiellands hus. Alle tre årsmøtene er derfor utsatt til begynnelsen av mai. Dere vil få nytt varsel når ny dato er klar.

7. februar 2016:

VEDRØRENDE BRANNALARMEN

I går morges kl. 07.11 gikk brannalarmen i næringsdelen i Kiellands hus. De som var på jobb der, var dessverre ikke i stand til å finne ut hvor og hvorfor alarmen gikk, og greide ikke å få stoppet den før den gikk i boligdelen i bygget. (Det tar 7,5 min før brannalarmen går i boligdelen hvis den ikke er stoppet i næringsdelen.) Dette er svært beklagelig. Alarmen fortsatte å gå flere ganger etter at den var stoppet. Dette skjedde fordi beboere i frustrasjon hadde koblet fra branndetektor i sin leilighet. Brannvesenet, som var blitt tilkalt, måtte gå til flere ulike leiligheter for å sjekke at det faktisk ikke var brann der. Det er dessverre ikke første gang dette skjer i Kiellands hus, og dette er selvfølgelig en svært uønsket situasjon for alle beboere. Mange falske alarmer fører til at beboere ikke tar alarmene på alvor, noe som kan få katastrofale følger. Styret ønsker imidlertid å opplyse om at vi, for å øke brannsikkerheten i bygget og at situasjoner som den i går morges forhåpentligvis kan unngås, i snart et år har jobbet med å koble sameiet direkte til Oslo brann- og redningsetat (OBRE).

I februar 2015 begynte vi å jobbe med en liste over kvalitetskrav til infrastruktur (utstyr og linjer) som må på plass før vi kan kobles direkte til OBRE. Dette er en prosess som av ulike årsaker har tatt veldig mye lengre tid enn vi ble forespeilet. I og med at bygget består av tre ulike deler (boligdel, næringsdel og Statoil), er prosessen mer komplisert enn om bygget kun bestod av leiligheter.

Vi ønsker å presisere at vi tar brannsikkerhet på alvor, og at dette er en høyt prioritert oppgave vi jobber med. Vi håper derfor at vi kan få på plass en avtale med OBRE innen kort tid. Vi har forståelse for at det at brannalarmen går er svært plagsomt. Vi må imidlertid presisere at man må, uansett tid på døgnet, forlate leiligheten og gå ut av bygget til alarmen er stoppet.

NB! Beboer må ikke under noen omstendighet koble fra detektor(er) i leiligheten uten at styret på forhånd har gitt tillatelse til dette. Hvis beboer kobler fra detektor, og dette fører til en feil som må utbedres av Lysteknikk, vil beboer faktureres for arbeidet. P.t. er kostnaden for dette 2395 kr + et administrasjonsgebyr på 98 kr fra OBOS.

Beboer vil også få en skriftlig advarsel fra styret.

7. februar 2016:

CANAL DIGITAL

Det er beklagelig at Canal Digital og Discovery Networks ikke har kommet til enighet om en ny avtale. Dette er imidlertid ikke noe styret på nåværende tidspunkt kan gjøre noe med, da all infrastruktur i Kiellands hus er bundet opp til Canal Digital som leverandør av TV og internett.

For mer informasjon om hva som skjer, og hvordan man kan få se Discovery Networks kanaler (TV Norge, MAX, FEM, VOX, Discovery, TLC, Eurosport, Eurosport Norge, ID Investigation Discovery, Discovery Science, Discovery World, Discovery Showcase og Animal Planet) kostnadsfritt på nettbrett, gå til Canal Digitals informasjonsside.

15. januar 2016:

CONTAINER

Styret har bestilt container til neste uke slik at vi kan få kastet alt som er hensatt i fellesarealene og alle beboere kan få kastet større gjenstander. Containeren vil stå på den vanlige plassen i Landstads gate/Kingos gate. Den er bestilt til:

ONSDAG 20. JANUAR KL. 09.00 – 19.00

Merk at containeren vil bli hentet kl. 19.00 samme dag. Pga regler fra brannvesenet, kan vi ikke ha en åpen container stående over natten slik vi har hatt det tidligere.

Det må ikke kastes farlig avfall eller elektrisk utstyr i containeren!

18. november 2015:

RENOVASJONSETATEN VIL GJENNOMFØRE EN INFORMASJONSRUNDE OM KILDESORTERING

MANDAG 30. NOVEMBER mellom kl.16.00 og 20.00

Bakgrunnen for besøket er at de har foretatt stikkprøver i sameiets spøledunker og at følgende avvik ble registrert:

  • Få eller ingen grønne poser i avfallsbeholderen
  • Få eller ingen blå poser i avfallsbeholderen
  • Løst avfall i avfallsbeholderen
  • Hageavfall og grus i avfallsbeholderen
  • Farlig avfall og elektrisk avfall i avfallsbeholderen

For å informere og motivere til økt kildesortering vil representanter fra Renovasjonsetaten snakke med husholdningene. De vil gjennomføre korte samtaler om kildesorteringen, tilby informasjon og praktiske tips og svare på spørsmål.

23. september 2015:

Ny kode til bodrommet i 2. etg i Landstads gate.

Den nye koden får man kun ved å sende en mail til oppgangsansvarlig.

Oppgang B, Uelands gate: uelandsgate@gmail.com

Oppgang D, Kingos gate: kingosgate8@gmail.com

Alle beboere i Worse borettslag, som har bod i 2. etg, skal skal ha fått denne tilsendt på mail. Hvis dette ikke har skjedd, kontakt oppgangsansvarlig

MERK: Det er kun inn til dette bodrommet koden er byttet – ikke i de andre etasjene.

Radiatorene skrus på onsdag 16. september.

For å sikre at alle beboere har varme radiatorer er det svært viktig at alle følger prosedyren beskrevet under “Radiatorer” på denne hjemmesiden.

Påminnelse!

Den 9.juni mottok alle beboere et informasjonsskriv i postkassen med diverse nyttig informasjon om bygget og sameiet. På side 3 ble alle beboere bedt om å fylle ut kontaktinformasjon, samt bekrefte at skrivet var lest og forstått, og returnere det til oppgangsansvarlig. Vi mangler fortsatt respons fra flere av dere. Hvis du er en av dem som ikke har returnert side 3, ber vi deg gjøre dette senest en uke fra i dag, torsdag 17. september . Merk at side 3 fylles ut med kontaktinformasjon til alle voksne som bor i leiligheten og legges signert i postkassen til oppgangsansvarlig. Siden kan også skannes og sendes på mail. Finner du ikke skrivet, send en mail til oppgangsansvarlig, og vi vil sende deg et nytt informasjonsskriv på mail.

Informasjon om uvedkommende

1. juni 2015

Styret har blitt informert om at uvedkommende har tatt seg inn i en leilighet i sameiet. Vi ser alvorlig på dette og oppfordrer alle til å låse døren til alle døgnets tider. Vi ber også alle beboere påse at ikke uvedkommende får tilgang til bygget. Forsikre deg alltid om at inngangsdøren lukkes etter deg, og ikke slipp inn ukjente. Har de ærender i bygget kan de ringe på selv.

Maurproblemet i bakgården

8. mai 2015

Styret har også denne våren fått inn meldinger fra beboere som har fått maur inn i leilighetene sine. Hvis dette gjelder flere, vær vennlig å kontakte styret snarest slik at vi kan iverksette tiltak i de leilighetene det gjelder. Merk at vi har fått ny e-postadresse:

kiellandshus.sameie@gmail.com

Bytte av kode til bodrom

Koden på døren inn til bodrommet i 1. etasje, venstre side ble byttet 19.03. Ny kode fås ved henvendelse til oppgangsansvarlig for din oppgang.

Worse Borettslag: worse.brl@gmail.com

Oppgang B, Uelands gate 53: uelandsgate@gmail.com

Oppgang D: Kingosgate 8: kingosgate8@gmail.com

Oppgradering av bakgården

Oppgraderingen av bakgården fer nå ferdig. Alle plan er beplantet på nytt. Sameiet har inngått en skjøtselsavtale med Sterud Miljøservice. De vil fremover vedlikeholde bakgården noe som innebærer at de vil stå for planting, trimming av busker, kalking og sprøyting med plantevernmidler.