I henhold til sameiets (og borettslagenes vedtekter) skal alle postkasseskilt i bygget være ensartede. Styret aksepterer ikke at beboere setter opp egenproduserte skilt, med unntak av venteperioden på nytt skilt. Ved behov for nytt postkasseskilt sender man bestilling til styret pr epost. Alle merkelapper vil bli fjernet. Styret kan fjerne andre skilttyper, og kan ved behov bestille skilt for beboers regning.

Skilt skal være av typen “standard” til Sandbergpostkassen. Dersom tekst skrives rett på kassen med tusj, vil juridisk eier bli holdt økonomisk ansvarlig for ny postkassedør (ca. 2000 kroner).

Borettslagene

Bestilling av nytt skilt skjer gjennom styret i borettslagene for beboere i Garman og Worse.

Oppgang B og D

For eiere i selveieroppgangene skjer bestilling ved henvendelse til styret: B: uelandsgate@gmail.com D: kingosgate8@gmail.com

For beboere i utleieleiligheter gjelder følgende: Navn på beboere påføres en dymolapp, som festes på postkasseskiltet. Utleiers navn, som er påført nederst på postkasseskiltet skal være synlig. Dette skal gjøres av oppgangsansvarlig slik at lik type dymotape blir brukt. Beboer bes merke postkassen midlertidig. Alle postkasser skal også ha korrekt skilt for postmann inne i kassen. Ta kontakt med oppgangsansvarlig for å få merket dette korrekt med dymotape. Postkasseskilt for nye beboere er inkludert i administrasjonsgebyret på 500 kr fra sameiet. Nytt skilt til eksisterende beboere belastes beboer. Dette koster p.t. 180 kr.

Postkassenøkler

Da sameiet kjøpte nye postkasser sommeren 2014, fikk alle leilighetene utdelt 3 nøkler hver til sin postkasse. Styret har ingen kopi av nøklene. Hvis alle postkassenøklene mistes, bes man kontakte leverandøren for ny sylinder og avtale tidspunkt med montør for bytte av sylinderen.

Stansefabrikken : Tlf: 458 65 935 eller epost

Kostnaden er på kr 1.500,- inkl. mva. Denne inkluderer kjøring, arbeid, lås og 3 stk nye nøkler.