Styret har bestilt container til neste uke slik at vi kan få kastet hensatte gjenstander fra fellesarealene. Beboere har samtidig mulighet til å få kastet større gjenstander.

Containeren vil stå på den vanlige plassen i Landstads gate/Kingos gate. Den er bestilt til:

TORSDAG 1. SEPTEMBER KL. 14.00 – 20.00

Det er blitt hensatt svært mange gjenstander i søplerommene siden dugnaden i mai. Vi håper derfor at så mange som mulig har mulighet til å hjelpe til å kaste disse fra kl. 17.30 og utover.

Oppmøte ved containeren.

NB: Det må ikke kastes farlig avfall eller elektrisk utstyr i containeren!

Vennlig hilsen

Styret