Det er tillatt å grille med gassgrill og elektrisk grill på balkongene. Grilling med engangsgriller og kullgriller skal foregå på henvist grillplass i bakgården. Vi oppfordrer også til at de som griller med gass eller elektrisk grill på balkongene viser hensyn til andre beboere, da matos og røyk siver inn, også fra bakgården. Gjør rent grillene innen dere griller, slik at det blir mindre os og røyk. Styret er også blitt gjort oppmerksom på at det oppbevares gass/propan i bodrommet. Dette er ikke tillatt, og det må sikres at dette oppbevares i forsvarlig skap som er laget til dette formålet. Etter grilling i bakgården er det viktig at alle tar med seg det de hadde med seg ut, og avkjølte engangsgriller må puttes i en pose og kastes som restavfall.

Grillvettregler fra Norsk brannvernforening

  • På balkong/terrasse skal man aldri bruke engangs- eller kullgrill på grunn av stor fare for brannspredning. Elektrisk grill og gassgrill er tryggere alternativer fordi man i større grad kan kontrollere varmen.
  • Sørg for at grillen står stødig og i god avstand fra brennbart materiale. Det forutsettes også at balkongen har god utlufting langs gulv og tak uten noen form for innglassing, slik at røyk og eventuell lekket gass raskt luftes ut (røyken er lettere enn luft og stiger, mens propangassen er tyngre enn luft og synker).
  • Hold grillen under oppsikt hele tiden mens den er varm.

Alle som skal grille oppfordres til å ta hensyn til naboer, spesielt med tanke på sjenerende lukt og grillos. Tenk over hvor du har plassert grillen og vindretning i forhold til naboer. Det er også viktig at man gjør rent grillen ordentlig. Gammelt fett og matrester skaper unødvendig lukt og røyk. Et tips kan være å kjøpe en grillmatte: https://grillmatics.com/

Styret oppfordrer til at de som ønsker å grille benytter grillplassen på øvre plan i bakgården.

Styret vil også minne alle på å rydde etter seg når man har brukt grillplassen i bakgården. Ikke la engangsgriller bli stående slik at andre må fjerne dem når de er blitt kalde.

Gassgrill

Hvert år kommer det inn en rekke meldinger til brannvesenet om gasslekkasjer og branner knyttet til bruk av gassgriller.

Gassgriller er ikke farlig å bruke, men krever godt vedlikehold og riktig oppbevaring.

Her er noen enkle tips for en trygg grillsesong:

• Husk å lese bruksanvisningen for gassgrillen.
• Oppbevar ikke gassgrillen i sterkt sollys eller i regn. Gassgriller som står ute i all slags vær, vil raskere få sprukne slanger og feil på ventiler.
• Sjekk om propanslangen er tett ved å pensle slangene med såpevann, oppstår det bobler er det lekkasje. Slangen må skiftes.
• Sjekk om propanslangen har sprekker ved en bøyetest, er slangen full av sprekker må den skiftes.
• Tillatt lengde på propanslangen er 1,5 meter.
• Det er viktig at fett ikke renner ned på gassflasken. Derfor anbefales det at gassflasken står ved siden av grillen.
• Når gassgrillen ikke er i bruk skal gassen stenges ved å vippe over hendelen på toppen av regulatoren som sitter på gassflasken.
• Ha alltid tilgang på slokkeutstyr ved bruk av brannfarlig vare.

Ved fornuftig bruk av grillen, kan man trygt starte grillsesongen!

OBS! Når grillsesongen er over er det strengt forbudt å lagre gassflasker i kjeller, loft og dårlig ventilerte rom