Mobil bar uteservering

Styret har mottatt nabovarsel fra Colonel Mustard, en av restaurantene med uteservering på Kiellands Plass.

Skulle dere ha noen innvendinger til denne mobile baren, sendes disse til adressenten innen fristen 28.02.2020.