STØY FRA BAKGÅRDEN FREDAG 11/9

 

Fredag 11/9 vil vaktmester og gartner felle noen av trærne i bakgården som er blitt for høye eller som er døde.

Det må derfor kunne forventes noe støy fra bakgården i et par timer midt på dagen.

 

Mvh

Styret