OBS! Styret har sagt opp rammeavtalen med Rørlegger sentralen, og vil ikke godkjenne noen arbeid utført av dette firmaet. Vi kommer til å inngå en ny serviceavtale med et annet firma innen kort tid. 

For akutte rørleggeroppdrag, kontakt Rørleggervakta: Tlf. 23 12 65 50

For alle andre rørleggerarbeider, kontakt Styret ved oppgangsansvarlig.

Viktig fra vedtektenes § 7-1 (9)

Endringer i bolig som berører, eller kan berøre, felles installasjoner eller øvrige deler av bygget krever uttrykkelig tillatelse fra boligsameiet. Slike endringer er f.eks. endringer på varmeanlegg/radiator, vannrør, avløpsrør, ventilasjon, ytterdører, vinduer (ytre), elektrisk anlegg og flytting/riving av vegg. Skriftlig søknad skal sendes til sameiet v/styret.

For rørleggerarbeid som styret må godkjenne, se dette skrivet: Oppussingsskriv