VIKTIG INFORMASJON OM DUGNAD OG BONING!

Containerdugnaden i august blir flyttet til september da vi vil slå den sammen med arbeid på takterrassen og i bakgården. Mer informasjon kommer nærmere.

Som informert i sommerskrivet vil gulvene i alle trappegangene og korridorene bli skuret og bonet 23.-25.august. Det betyr at det vil være tidsrom hvor man ikke kan gå på gulvene, og gulvmatter må tas inn i forkant. Alt som er til hinder for at renholdsfirmaet kan utføre jobben vil bli fjernet og kastet. NB! Se informasjon fra renholdsfirmaet for når din oppgang blir oppgradert:

VIKTIG INFORMASJON

Vi skal i tidsperioden mandag 23. august – onsdag 25. august gjennomføre skuring og boning i samtlige 4 trappoppganger i Sameiet. Vi kommer å arbeide etter denne framdriftsplan;

Mandag 23. august i tidsrommet 09:00 – 18:00;

  • Nedskuring og fjerning av gammel polish på linoleum i oppgang A (Waldemar Thranes gate 72) og oppgang B (Uelands gate 53)
  • Samtlige arealer kan trafikkeres i dette tidsrom og våre medarbeidere tilpasser seg selvsagt forbipasserende beboere.

Natt mellom mandag og tirsdag 23 – 24. august i tidsrommet 00:00 – 04:00;

Polish blir pålagt med 3 strøk i oppgang A og B. Dette tidsrom er mer kritisk for gangtrafikk, med tanke på at polish må tørke mellom hvert strøk.

  • Vi ber derfor alle beboere om å IKKE bruke noen av heisene og IKKE gå på linoleum mellom kl. 00:00 – 04:00 denne natten.

Tirsdag 24. august i tidsrommet 09:00 – 18:00;

  • Nedskuring og fjerning av gammel polish på linoleum i oppgang C (Landstadsgate 2) og D (Kingos gate 8).
  • Samtlige arealer kan trafikkeres i dette tidsrom og våre medarbeidere tilpasser seg selvsagt forbipasserende beboere.

Natt mellom tirsdag og onsdag 24 – 25. august i tidsrommet 00:00 – 04:00;

Polish blir pålagt med 3 strøk i oppgang C og D. Dette tidsrom er mer kritisk for gangtrafikk, med tanke på at polish må tørke mellom hvert strøk.

  • Vi ber derfor alle beboere om å IKKE gå på linoleum mellom kl. 00:00 – 04:00 denne natt.

Det er svært viktig at ingen gjenstander er plassert i fellesarealene disse dagene. Det gjelder ALT, som f.eks. sko, dørmatter, barnevogner etc. I år skal vi også bone utenfor alle leiligheter. Derfor MÅ alle gulvflater være helt frie fra gjenstander. MATTER, SKO ETC VIL BLI KASTET.

Vi har full forståelse for at noen kanskje arbeider skift og må komme seg inn og ut i det kritiske tidsrommet mellom kl. 00:00 – 04:00.

Vår prosjektleder Mohammed Dalloul vil være til stede begge netter. Han er tilgjengelig på mobil nr. 943 89 844 for den som vet at de må inn eller ut mellom kl. 00:00 – 04:00.

Han vil da tilpasse arbeider og finne en praktisk løsning.

Vi vil på forhånd takke alle beboere for forståelse og et godt samarbeid!

Med vennlig hilsen
Fortuna