Sameiets internettleverandør, Lynet Internett, er nå iht Ekomloven forpliktet til å identifisere sluttbrukere. Derfor må alle beboere i sameiet gå igjennom en identitetskontroll før de kommer på nett igjen. Denne prosessen tar ca. 1 minutt, og de aller fleste er på nett igjen etter 5-10 minutter. OBS! Lynet skal ha leilighetens H-nr (ikke A, B, C eller D-nr, disse er ulike for alle leilighetene i sameiet). Hvis dere er i tvil om hvilket nummer som er riktig, kontakt styret.

Hvis dere ikke kommer på nett etter å ha gått gjennom registeringsprosessen kan man måtte gjøre en restart av routeren. Hvis dette ikke hjelper, kontakt Lynet på telefon: 21 99 33 66, mandag-fredag 08:00-21:00

Dette er informasjonen fra Lynets hjemmeside:

Lynet Internett og andre internettilbydere plikter å kunne identifisere sine sluttbrukere. Dette følger blant annet av ekomloven § 2-8. Les mer.

I forbindelse med at de nye reglene for lagring av IP-adresser (jf. ekomloven § 2-8 a og b) også har trådt i kraft har vi besluttet å gjennomføre en identitetskontroll i flere av våre boligsammenslutninger.
Verifiseringsprosess som hindrer internettbruk for beboerne, inntil prosessen er gjennomført.

Prosessen tar kun noen få minutter å fullføre.

I forbindelse med at identitetskontrollen gjennomføres er det viktig at du er koblet til eget Lynet-nett.
Kontrollen kan altså ikke gjennomføres på jobb eller på mobilnett 4G/ 5G.