TIRSDAG  5. SEPTEMBER KL. 18.00 – 19.00

Styret har bestilt container til neste uke slik at vi kan få kastet hensatte gjenstander fra fellesarealene. Det er blitt hensatt en del gjenstander i søplerommene og ellers i fellesarealene siden dugnaden i mai. Vi håper derfor at så mange som mulig har mulighet til å hjelpe til å kaste disse. Beboere har samtidig mulighet til å få kastet større gjenstander. Benytt sjansen nå hvis dere har ting dere ønsker å kaste – neste container blir først bestilt til uke 3 i 2024.

Containeren vil stå på den vanlige plassen i Landstads gate/Kingos gate. Den er bestilt til:

Kl. 18.00, og vil bli hentet kl. 19.00

NB: Det må ikke kastes farlig avfall eller elektrisk utstyr i containeren!

Det er litt arbeid å gjøre. Styret oppfordrer derfor alle som har anledning til å stille. Hvis for få hjelper til, vil arbeidet bli satt bort, og dette er noe som direkte vil påvirke oss alle i form av økte felleskostnader.

Oppmøte ved containeren kl. 18!

Vennlig hilsen
Styret