Sameiet har to avfallsrom i bygget:

Uelands gate: For beboere i oppgang B og C
Kingos gate: For beboere i oppgang A og D

Bruk av avfallsrommene er regulert i sameiets husordensregel § 5 Avfallsregulering:

Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og fellesareal er forbudt. Det er ikke tillatt å deponere annet enn alminnelig husholdningsavfall i søppelrommet. Avfall skal sorteres i lilla (plast), grønne (mat) og hvite (restavfall) plastposer i henhold til Oslo kommunes kildesorteringsguide. Aviser, papp og papir skal kastes i egne containere. Tomflasker kastes i særskilte containere i Kingos gate. Reduser volumet på søppelet så godt det lar seg gjøre før det kastes. Elektriske artikler og farlig avfall skal ikke hensettes i avfallsrommene.

Hvis det ikke er plass til avfallet i containerne skal det oppbevares i husstanden til containerne er tømt. Poser skal ikke settes på gulvet i avfallsrommene. For å unngå tilstrømning av skadedyr, må søl omkring søppelkassene unngås og fjernes umiddelbart av ansvarlig part. Av samme årsak skal ikke avfall hensettes i fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør.

Juridisk eier blir fakturert kr 3 000,- i bot for bortkjøring av hensatte gjenstander.

Forlat alltid avfallsrommet i den tilstanden du ønsker å finne det!

Renovasjonsetaten har ved et par anledninger gjort stikk-kontroller i sameiets avfallsrom der det ble avdekket at beboere er altfor dårlig til å kildesortere. Styret har blitt informert om at hvis beboere ikke blir betraktelig bedre på dette, så vil vi motta store bøter. Hvis det skjer, vil dette selvfølgelig påvirke felleskostnadene.

VIKTIG: Farlig avfall skal ALDRI kastes i avfallsrommene. Gjøres det vil sameiet bli bøtelagt av Oslo Kommune.

Farlig avfall kan inneholde:

 • Syrer
 • Lut
 • Andre løsemidler
 • Miljøgifter
 • Asbest
 • Olje
 • Bensin
 • Diesel
 • Gass
 • Eksplosiver

Produkter som kan inneholde disse stoffene:

 • Småelektriske apparater
 • Plantevernmidler
 • Bilprodukter
 • Lysstoffrør
 • Gamle vinduer
 • Rengjøringsmidler
 • Maling og malingrester
 • Lakk
 • Lim
 • Sparkel
 • Spraybokser av de fleste slag
 • Batterier

Sameiet har container tre ganger i året der beboere kan kaste større gjenstander i følgende uker:

Uke 3 (januar)
Uke 18 eller 19  (samtidig med den store vårdugnaden i mai)
Uke 36 (september)

Detaljert oversikt over hvordan vi kildesorterer i Oslo kommunes finner dere her:

Oslo kommunes sorteringsguide
Recycling guide Oslo (English)