Leilighetene i Worse borettslag har tre ulike nummer. Dette skyldes at utbygger Bundebygg dessverre valgte å nummerere leilighetene annerledes enn det det offentlige gjør.

C-nummeret: Leilighetens nummer i Eierseksjonssameiet Kiellands Hus. Disse telles fra høyre mot venstre når man kommer opp trappen. Worse borettslag er oppgang C i sameiet. Utbygger Bundebygg bruker disse numrene. Alle dørene er merket med C-nr.

H-nummeret: Det offentliges nummerering av leilighetene. Disse telles fra venstre mot høyre. Det er derfor bare unntaksvis at en leilighet har samme C-nr og H-nr. Postkassene er merket med disse numrene. Styret bruker alltid C-nr for å vite hvilken leilighet i sameiet vi snakker om, for det finnes f. eks fire leiligheter med nummer H0304 i sameiet, en i hver oppgang. Sameiets internett-tilbyder, GlobalCOnnect derimot, bruker dette nummeret fordi deres database er knyttet opp mot myndighetene iht den nye Ekomloven.

Andelsnummeret: Fra 1-60. Dette er nummeret OBOS bruker.

Worse Borettslag er en del av Eierseksjonssameiet Kiellands hus, som består av de fire nyere boligdelene i dette kvartalet:

Oppgang A: Waldemar Thranes gate 72 (Garman borettslag)

Oppgang B: Uelands gate (selveierseksjoner)

Oppgang C: Landstads gate 2 (Worse borettslag)

Oppgang D: Kingos gate 8 (selveierseksjoner)

Leilighetenes nummer i Worse borettslag

C-nr Andelsnr H-nr
C301 1 H0316
C302 2 H0315
C303 3 H0314
C304 4 H0313
C305 5 H0312
C306 6 H0311
C307 7 H0310
C308 8 H0309
C309 9 H0308
C310 10 H0307
C311 11 H0306
C312 12 H0305
C313 13 H0304
C314 14 H0303
C315 15 H0302
C316 16 H0301
C401 17 H0417
C402 18 H0416
C403 19 H0415
C404 20 H0414
C405 21 H0413
C406 22 H0412
C407 23 H0411
C408 24 H0410
C409 25 H0409
C410 26 H0408
C411 27 H0407
C412 28 H0406
C413 29 H0405
C414 30 H0404
C415 31 H0403
C416 32 H0402
C417 33 H0401
C501 34 H0517
C502 35 H0516
C503 36 H0515
C504 37 H0514
C505 38 H0513
C506 39 H0512
C507 40 H0511
C508 41 H0510
C509 42 H0509
C510 43 H0508
C511 44 H0507
C512 45 H0506
C513 46 H0505
C514 47 H0504
C515 48 H0503
C516 49 H0502
C517 50 H0501
C601 51 H0610
C602 52 H0609
C603 53 H0608
C604 54 H0607
C605 55 H0606
C606 56 H0605
C607 57 H0604
C608 58 H0603
C609 59 H0602
C610 60 H0601