Reservering av takterrassen

Regler for bruk av takterrassen

Takterrassen kan kun benyttes av beboere i Kiellands Hus og deres gjester.
Beboer skal alltid være tilstede.

 

  • Takterrassen er åpen mellom kl. 09.00 og kl. 23.00
  • Det er ikke tillatt med musikkanlegg
  • Det er ikke tillatt å grille på takterrassen pga av brannfare
  • Det er ikke tillat med ballspill eller andre leker som kan falle ut over kanten
  • Det er ikke tillatt med dyr på terrassen
  • Husk å rydde opp etter deg når du har vært her. Matrester, flasker eller annen søppel må fjernes
  • Flasker skal ikke kastes i søppelkassen. Disse må dere kaste i glasscontainerne i Kingos gate selv!

PS: Styret vil først begynne å ta i mot reservasjoner av takterrassen i mai måned.

Her kan du reservere bord på takterrassen vår. Fyll inn skjemaet lenger ned på siden, så vil du få bekreftelse per e-post vedrørende reserveringen.

Siden sommeren 2020 har takterrassen vår vært brukt mer enn noen gang, og fordi styret dessverre har fått svært mange klager fra beboere på plagsom feststøy og overfylt takterrasse har vi sett oss nødt til å regulere bruken noe. Vi minner om at takterrassen ikke er et festlokale, men et fellesareal som skal brukes uten å utsette beboerne med leiligheter ut mot bakgården for ulempe. Av den grunn er bl.a ikke musikkanlegg tillatt å bruke på terrassen.

Styret ønsker å legge til rette for hyggelig bruk av takterrassen. Derfor er det innført en reservasjonsordning for bruk av terrassen for sammenkomster. Dette gjør at de som vil ha med seg gjester må planlegge i god tid før man ønsker å bruke takterrassen.

Styret tillater nå til sammen 3 grupper á maks 10 personer. En gruppe skal bruke et bord. Bordene er satt opp der de skal stå og skal ikke flyttes slik at vi sikrer at det er nok avstand mellom gruppene. Husk at takterrassen er åpent i tidsrommet 09.00 – 23.00. Kl. 23 skal terrassen være ryddet og tømt. Det er dessverre flere som ikke overholder dette, og oppholder seg på terrassen etter kl. 23. De som ikke overholder reglene for bruk, og er til sjenanse for andre brukere av terrassen eller beboere i sameiet, vil miste tilgangen til terrassen.

Takterrassen vår er veldig populær, og på dager hvor mange ønsker å være der, vil styret forsøke å fordele tiden etter beste evne for at flest mulig får muligheten til å bruke den. Det vil på slike dager være en makstid for sammenkomster på 4 timer.

NB: Når dere reserverer må dere skrive følgende i skjemaet “informasjon som vises i kalenderen”:

  • Hvilket bord dere reserverer slik at andre kan se hvilke bord som er reservert i det aktuelle tidsrommet
  • Hvor mange personer dere reserverer for
  • Leilighetsnummer (ikke kun tallene, men også A, B, C eller D, f. eks C611)

Husk å rydde etter dere. Hvis styret må be vaktmester eller rengjøringsfirma å rydde vil dette bli fakturert juridisk eier av leiligheten.

Bordene er nummerert som følger:

 

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
April
April
April
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
June

Reserver takterrassen

11 + 6 =

Bruken av terrassen er regulert i husordensreglenes § 2:

Enhver beboer plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere. Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og 07.00 på hverdager og mellom kl. 23.00 og 11.00 i helger. Dette gjelder også for bakgården og takterrassen.

Takterrassen skal være tømt kl. 23.00. Det er ikke tillatt å bruke musikkanlegg på takterrassen eller i bakgården. Ved større sammenkomster skal takterrassen reserveres via styret. Dette for å sikre at det ikke er for mange personer der på samme tid.

Ved større, private sammenkomster skal naboer varsles i god tid ved å henge opp nabovarsel i rammen i heisen. Dette gjelder også større sammenkomster i bakgården og på takterrassen. Nabovarselet skal inneholde følgende: Navn, leilighetsnummer, telefonnummer, samt dato og klokkeslett.

Vinduer og dører skal holdes lukket under arrangementet. Verten plikter å fjerne eventuelle etterlatenskaper (sigarettstumper, tomemballasje m.m.) i fellesarealer senest dagen etter arrangementet.

I tilfelle støy som forårsaker utrykning fra sameiets vaktselskap, skal ansvarlig beboer belastes for kostnaden ved utrykningen. Det påløper høyere utrykningsgebyr for andre- og tredjegangs utrykning.

Oppgang A

Garman Borettslag
garmanbo@gmail.com

Oppgang B

Oppgang C

Worse Borettslag
worse.brl@gmail.com

Oppgang D

OM OSS

Sameiet er et kombinasjonsbygg og består av 228 seksjoner; 226 boligseksjoner og to næringsseksjoner; et kjøpesenter og en bensinstasjon.

Boligseksjonene er fordelt på fire oppganger.

Adresse

Kiellands Hus sameie
Landstads gate 2
0457 Oslo

Kontakt styret

Oppgang A, Garman borettslag: garmanbo@gmail.com 
Oppgang B: uelandsgate@gmail.com 
Oppgang C, Worse borettslag: worse.brl@gmail.com 
Oppgang D: kingosgate8@gmail.com 

Styret

Styreleder: Helene Spigseth

Nestleder: Marianne Hagen

Styremedlem: Ulrik Mikkelsen

Styremedlem: Ane Kjosås

Styremedlem: Harald Thoresen

Varamedlem: Ida Sofie Dahl

Varamedlem: Marie Asprem Hvardal

Varamedlem: Pål Smitt-Amundsen

Varamedlem: Peter Danielsson

Varamedlem: Siv-Anne Hotvedt