Det er lov å holde dyr i borettslaget, men i henhold til vedtektenes punkt 4 (4) skal søknad om dette behandles av styret.

Vedtektenes punkt 4-1 (4)
Søknad om anskaffelse av husdyr skal sendes styret i borettslaget. Borettslaget benytter OBOS sitt søknadsskjema for søknad om dyrehold. Det er båndtvang for hunder, og lufting av husdyr må ikke skje i oppgangen, utenfor inngangen, på takterrassen eller i bakgården. Dersom husdyret etterlater seg ekskrementer innenfor sameiets område, er eier ansvarlig for at disse fjernes umiddelbart. Eier er ansvarlig for at sitt/sine husdyr ikke er til sjenanse for naboer eller volder disse ulempe. Brudd på ovennevnte regler vil bli betraktet som brudd på husordensreglene.

Styret ønsker ikke å hindre beboere i å ha dyr, men ønsker å ha en viss oversikt over hvor og hvilke type dyr som oppholder seg i leilighetene. Det er også ønskelig at beboere har et bevisst forhold til det å ha et husdyr i borettslaget. Med dette menes at eier er ansvarlig for at sitt/sine husdyr ikke er til sjenanse for naboer eller volder disse ulempe.

Vi tar utgangspunkt i OBOS sitt søknadsskjema for dyrehold.

Alle som lnsker å holde dyr i leiligheten bes fylle ut denne søknaden. Reglene for dyrehold, slik det fremgår av egenerklæringen, gjelder alle.

Søknaden kan fylles ut og sendes til styret eller legges i borettslagets postkasse helt nederst til høyre i postkassestativet.