VARSLE – REDDE – SLOKKE – RØMME

Handle raskt, riktig og rolig. Rekkefølgen på de fire punktene ovenfor må vurderes i hver enkelt situasjon. Uansett hva du gjør først, gjør du ALLTID noe riktig.

VARSLE: Varsle brannvesenet direkte på tlf 110. Forklar brannvesenet tydelig hvor det brenner og oppgi hvem som ringer.

Ved utløst av brannalarm skjer følgende:

Aktivisering av summere og klokker i hele bygget ved utløst alarm uavhengig av hvilken detektor som utløses. Det er ingen forsinkelse, verken i leiligheter eller fellesarealer.

REDDE: Få ut alle som trues av røyk eller brann.

SLOKKE: Forsøk å slokke med husbrannslange, eller forsøk å kvele ilden med et teppe. Lukk alle dører og vinduer. Brannslagen er plassert i benkeskapet på kjøkkenet.

RØMME: Røm helt ut via trapperommet. Heis skal ikke benyttes. Husk å lukke leilighetsdøren etter deg. Dersom trappen er fylt av røyk, vent på assistanse fra brannvesenet. Dersom det brenner eller er røykfylt i din egen leilighet, gå ut på balkongen.

Kontroller/orienter deg om:

  • Hvor brannslangen er plassert
  • Hvordan alternative rømingsvei fra din leilighet er utformet. Ta kontakt med styret hvis dette er uklart.
  • Hvor manuelle brannmeldere er plassert.
  • Utgangsdøren din til trapperommet skal være selvlukkende (dørpumpe eller lignende). Hvis døren ikke lukker seg ordentlig, kontakt styret.