Dette er et nytt varsel om vask av franske balkonger – gjelder kun for leilightene som vender ut mot gatene!

Det skal foretas utvendig vinduspuss av vinduer med franske balkonger og utvendig vinduspuss av gelenderglass i leilighetene ut mot gateplan.

Arbeidet vil bli utført:

Onsdag 5. juni fra kl. 07.00 og torsdag 6. juni fra kl. 07.00. Arbeidet vil utføres over to dager.

Eventuell solskjerming må være oppe til disse dagene, og vinduene må være lukket. Der hvor solskjerming ikke er heiset opp vil ikke vinduer bli vasket. Beboer trenger ikke å være tilstede ved utførelsen.

Merk at vindusvasken utelukkende gjelder de franske balkongene og ikke vanlige vinduer eller glassgelender i 3. etg og 6. etg.

OBS! Hvis dere ønsker å klage på vasken, må dette gjøres innen 24 timer. Elite vinduspuss behandler ikke klager etter 24 timer.