Kjære alle beboere,

Vi har nettopp hatt en forsmak på sommeren og styret ønsker å sende en sommerhilsen med noen påminnelser om hva vi alle må være oppmerksomme på de neste månedene.

Når det blir veldig varmt er det mange som ønsker å ha dører og vinduer åpne for at det ikke skal bli så varmt i leiligheten. Det er svært viktig at man er klar over hvordan lyden bærer i bakgården og at man lukker dører og vinduer hvis man har sammenkomster, spiller høy musikk, driver oppussing eller det er annen form for støy i leiligheten. Sammenkomster ute i bakgården og på takterrassen må avsluttes når det skal være nattero kl 23:00. De som ønsker ro må også kunne ha dører og vinduer oppe, og ikke måtte lukke fordi det er støy fra andre.

På dager med mye vind kan balkongdører og vinduer bli slått helt opp eller igjen av vinden. Disse må settes i låst posisjon så de ikke slår så hardt igjen at de knuser, eller at det kommer vann inn når det regner kraftig som kan gi vannskade. Beboere er selv økonomisk ansvarlig ved evt. skader forårsaket av uvær.

På grunn av vind er det også viktig at man sikrer balkongene. Noen har oppbevart søppel på balkongen. Poser blir åpnet av fugler og søpla blåser ned i bakgården. Søppel må ikke oppbevares på balkongene eller i bakgården da dette tiltrekker skadedyr.

Blomsterkasser må være skrudd ordentlig fast og vendt innover, og annen balkongpynt må være festet på en slik måte at det ikke kan falle ned. Har man blomster som vannes på gelenderet, sjekk at ikke det er noen i etasjene under som får vann på seg eller sine ting når du vanner. Dette gjelder også ved vasking av balkong eller lignende.

Grilling med engangsgriller og kullgriller skal foregå på henvist grillplass i bakgården. Det er lagt ut et eget skriv om regler for grilling på nettsiden vår (adresse i logo). Husk å rengjøre grillen og vis hensyn til andre beboere, da matos og røyk siver inn, – også fra bakgården. Etter grilling i bakgården er det viktig at alle tar med seg det de hadde med seg ut, og at avkjølte engangsgriller puttes i en pose og kastes som restavfall. Restavfall som blir liggende, er dessverre et eldorado for skadedyr.

Ballspill i bakgården kan lett komme ut av kontroll og man lett knus ruter, kan skade andres ting, og ikke minst mennesker. Dette gjelder også på takterrassen. Ved eventuelle hendelser som forårsaker skade, vil beboere bli ansvarliggjort. Etter endt lek i bakgården skal alle leker og utstyr ryddes inn,- henstilte og henlagte ting blir kastet hvis de blir liggende i bakgården.

Det er viktig at alle er klar over at bakgården ikke er et sikret område, – vi har tidligere hatt besøk av uvedkommende, noen har også tatt seg inn i leiligheter, og verdisaker er blitt stjålet. Dette er grunnen til at porten ut fra bakgården kun skal brukes i nødstilfelle.

I år er det også noen som har meldt om maur i leilighetene. Det er viktig at alle bidrar til å holde det rent i bakgården, og ikke oppbevarer noe som kan tiltrekke skadedyr. Det er blitt satt ut maurfeller og sprøytet i bakgården, og vi minner om at dyr ikke må slippes ut eller at barn leker uten oppsyn. Minner samtidig om at lufting av dyr i bakgården ikke er tillatt. Det er på grunn av skadedyr at det kun er tillatt med hagemøbler som er beregnet til å stå ute.

Takterrassen er åpen fra kl 09:00 til 23:00 for husets beboere. Alle som bruker takterrassen skal sørge for at takterrassen er hyggelig for alle til enhver tid. Det innebærer at man må vise hensyn, og at det er ryddig og rent etter at man har vært der. 23:00 er også tidspunktet det skal være ro i bygget og i bakgården. For mer detaljer omkring husordensreglene, se sameiets nettside.

Til slutt vil vi ønske alle en riktig god sommer, og hvis du reiser bort på ferie, – husk å sjekke at vinduer, fryser/kjøleskapsdører er ordentlig lukket og at vann er skrudd av om du blir borte en stund.

GOD SOMMER!

Styret