Bakgården er tilgjengelig for alle beboere, men det minnes om at for å skape en god atmosfære må alle ta ansvar for at det ser hyggelig ut. Etter opphold forventes det at man rydder opp etter seg og sine gjester.

Husordensreglene gjelder også for bakgården: Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og 07.00 på hverdager og mellom kl. 23.00 og 11.00 i helgene. 

Det er som mange vet svært lytt i bakgården. Beboere og gjester må derfor vise hensyn når man oppholder seg der. Beboere med leiligheter ut mot bakgården skal kunne oppholde seg i sine egne leiligheter med balkongdør og vinduer åpne uten å måtte være plaget av støy fra bakgården.

Flere beboere har rapportert om skadedyr i form av maur på balkonger og i leiligheter. Styret engasjerte for noen år tilbake Anticimex for å finne ut hva vi kan gjøre for å unngå eller i det minste minimere problemet. Anticimex ga oss råd om ulike tiltak. Et av tiltakene er å sørge for at all form for søppel (spesielt matrester) blir fjernet umiddelbart. Det er gjort flere tiltak for å komme problemet til livs, blant annet er det lagt ut gift. Vi ønsker derfor spesielt å gjøre barnefamilier og eiere av kjæledyr oppmerksomme på dette. Samtidig minner vi om at det ikke er tillatt å ha dyr med i bakgården.

Plattinger
Et annet tiltak er vedlikehold av plattinger. Det har blitt påpekt at treplattinger kan tiltrekke seg skadedyr. På bakgrunn av dette ser styret seg nødt til å stille krav til utforming og vedlikehold av disse. Plattingene skal være riktig oppbygget, slik at treverket ikke ligger rett på bakken. I tillegg må plattingen ikke berøre veggen. Plattingene skal være 3 cm over bakken slik at regnvann og smuss kan renne vekk, og 5 cm ut fra veggen. Hvis man ønsker å bygge platting ber Styret om at det sendes en søknad med beskrivelse av utforming av platting. Bakgården er sameiets fellesområde hvor styret kan stille krav til bruken av området, herunder både eksisterende plattinger og til oppbygning av nye. Alle plattinger som styret ikke har godkjent vil bli fjernet for eiers regning. Hvis plattinger forfaller eller treverket råtner, må dette utbedres av den enkelte beboer umiddelbart. Som et tiltak for å sikre at plattingene vedlikeholdes, samt bekjempe skadedyr, må det spyles under plattingene en gang i året. Dette skal være gjort innen 1. juni hvert år. Bruk høytrykkspyler eller bøtter med vann og fei vekk bøss og annet som har samlet seg under plattingen. Ved spørsmål, kontakt styret v/oppgangsansvarlig.

Det gjøres også oppmerksom på at arealet umiddelbart foran leilighetene i bakgården er sameiets eiendom og ikke seksjonseiers. Se sameiets vedtekter (§ 6.2 (b)). Hvis beboer ønsker å sette møbler og/eller planter foran leiligheten må man først få tillatelse til dette av styret. Se § 4 (5) i sameiets vedtekter.