Generelle opplysninger om Garman Borettslag

Borettslaget består av 66 andelsleiligheter.

Garman borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 990262624, og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Waldemar Thranes gate 72.

Gårds og bruksnummer: 219, 259

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Garman Borettslag har ingen ansatte.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.

Borettslagets revisor er BDO AS.

 

Styrets email er garmanbo@gmail.com

Styret besvarer mail fortløpende, men ikke hver dag og hovedsaklig ikke i weekender.

Vi kommer tilbake til deg innenfor 2 virkedager.