Hvilke uker sameiet har container?

For at beboere skal ha mulighet til å kaste større gjenstander, bestiller styret container tre ganger i året. Containeren bestilles til plassen i Landstads gate/Kingos gate en dag i følgende uker:

• Uke 3 – januar

• Uke 19 – mai (dagen det gjennomføres dugnad)

• Uke 35 – august

Containeren hentes kl. 20, da åpne containere ikke har lov til å stå nærmere enn 8 meter fra husveggen hvis de skal stå over natten.

NB: Det må ikke kastes farlig avfall eller elektrisk utstyr i containeren!

Styret minner om at det ikke er tillatt å sette fra seg gjenstander i søplerommene eller i fellesarealene (som f. eks bodrommene). Bortkjøring av hensatte gjenstander vil belastes beboer.