Sameiet er et kombinasjonsbygg og består av 228 seksjoner; 226 boligseksjoner og to næringsseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet.

Boligseksjonene er fordelt på fire oppganger:

  • Oppgang A (Garman borettslag) har adresse Waldemar Thranes gate 72 og består av seksjonene 1 og 4-68 (66 seksjoner).
  • Oppgang B Uelandsgate 53 består av seksjonene 69-120 (52 seksjoner).
  • Oppgang C (Worse borettslag) Landstads gate 2 består av seksjonene 21-180 (60 seksjoner).
  • Oppgang D Kingos gate 8 består av seksjonene 181-228 (48 seksjoner).

Oppgang A og C er organisert som egne borettslag, hhv. Garman borettslag og Worse borettslag.

Sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes areal.

Hvert år innen utgangen av april avholdes det ordinært årsmøte hvor årsberetning, regnskap og budsjett gjennomgås, i henhold til eierseksjonsloven.

Camilla Brøndbo i OBOS eiendomsforvaltning er boligselskapets forvaltningskonsulent, og kan kontaktes på e-post eller telefon: 22 86 56 64