Viktig informasjon om radiatorene.

For at fjernvarmesystemet i KiellandsHus skal fungere optimalt, er det viktig at alle beboerne utfører enkelt vedlikehold av sine egne radiatorer fra tid til annen og alltid etter at sirkulasjonen settes på på høsten. Vi er avhengig av at alle gjennomfører vedlikeholdet, ellers går effekten av hele anlegget ned, og enkelte beboere vil oppleve kalde radiatorer. Det kan være behov for å lufte hver radiator flere ganger.

Varmen på radiatorvannet blir styrt av Fortum sentralt. Temperaturen på radiatorvarmen justerer seg etter utetemperaturen med fem graders intervaller. Når det er varmt ute, vil altså radiatorene være lunkne eller helt kalde. Radiatorene skrus på når det er kaldt nok i været. Stort sett er det i slutten av september måned.

Slik vedlikeholder du ditt anlegg:

 • Hver leilighet har 1-3 radiatorer. Disse sitter som regel i nærheten av vinduer. Radiatorene har et dreibart hjul for å stille varmen (fra 1 til 9).
 • På den andre siden av radiatoren vil du finne en liten skrue. Bruk en radiatornøkkel, IKKE bruk skrutrekker, og vri på skruen. Du vil høre en lav lyd, som om vann siver ut, før det til slutt begynner å piple fram litt vann bak skruen. Når du ser vannet sive ut, kan du skru skruen tilbake til sin originalposisjon. Gjenta prosessen på alle dine radiatorer. Radiatornøkler fås kjøpt på bl.a Jernia eller Clas Ohlson.

NB!

 • Ikke la det lekke ut store mengder vann, da dette nedsetter trykket i fjernvarmeanlegget og reduserer effekten.
 • Det er viktig at hjulet som regulerer varmen ikke dreies forbi “1”. Fordi det er åpen ventilasjon rett inn i radiatoren, kan vannet i radiatoren fryse hvis radiatoren er slått helt av. Dette kan føre til at radiatoren sprekker og man får en vannlekkasje.
 • I sommerhalvåret er det også viktig at man ikke skrur hjulet helt ned. La det gjerne stå på “2” eller “3”. Da vil det hele tiden være et lite trykk i radiatorventilen, og man minsker sjansen for at ventilen har låst seg fast når radiatorene skrus på igjen på høsten. Varmen skrus uansett av i mai, så det vil ikke være varme på radiatorene på sommeren.
 • Styret minner om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene. Dette skal man iht vedtektene også søke sameiet v/styret skriftlig om. Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikring.
 • Styret minner også om at seksjonseierne selv har ansvar for å vedlikeholde og/eller rehabilitere radiatorene og tilhørende rør i egen leilighet. Sameiet har i fellesskap ansvaret for å vedlikeholde og rehabilitere røranlegget utenfor seksjonene.

Hvis du har dårlig eller ingen varme på radiatoren, gjør følgende:

 • Sjekk at det ikke er noen form for lekkasje fra radiatoren eller rørene.
 • Ta kontakt med naboene dine – over og under, og hør om de også har kalde radiatorer, og om de har luftet sine. Be dem gjøre det igjen selv om de har varme på radiatorene.
 • Kontakt rørlegger hvis du fortsatt har kald radiator. I henhold til sameiets vedtekter § 7-1 (9) skal alt vedlikehold/reparasjon kun utføres etter skriftlig søknad til styret.

Filter til lufteventiler

Alle leiligheter er pålagt å bytte filtrene i luftventiler minst 2 ganger i året for å forsikre tilstrekkelig ventilasjon og godt inneklima .

Ventilene sitter oftest under en radiator eller over et vindu, som vist på bildene:

Friskluftsventilen har en luke i underkant av radiatoren. Løsne skruene på begge sider og dra luken direkte ned. Deretter er kanalen og filteret tilgjengelig.

Ta bort filteret som er skjøvet opp i ventilen og hviler innenfor en sprerrekant i bunn. Når filteret er demontert er selve ventilen og kanalen tilgjengeig for rengjøring.

Monter et nytt filter etter rengjøringen. Se til at filterets underkant kommer innenfor platefalsen i ventilens underkant. Monter bunnluken og påse at den kommer i rett posisjon.

Filtrene er av type M5 og skal byttes i intervaller på 6 mnd. grunnet partikler som kan trenge igjennom filtrene over tid. I samarbeid med filterprodusent er det blitt bestemt at filtrene må ha en grad av luftgjennomtrengning. Dette grunnet ventilasjonssystemet i bygget som ved hjelp av takvifter trekker inn friskluft i yttervegger og mot avtrekkspunkt i bolig. Om filtrene blir for tette vil det oppstå et vakuum i bygget som kan få uheldige konsekvenser, som at dørene blir tunge å åpne/lukke eller at luftutbyttingsevnen nedsettes.

Seksjonseier vil bli fakturert kostnadene for filterne sammen med felleskostnadene en gang i året.

Filtrene koster kr. 40,- pr. stk. Antall filter som blir delt ut til hver leilighet er som følger:

 • 1. roms og 2. roms vil få utdelt 4 stk filter.
 • 3. roms og 4. roms vil få utdelt 6 stk filter

Dette iht vedtektenes § 7-1:

Rom med ventiler for inntaktsluft:

 • Filter skal byttes foran hvert inntak minst to ganger i året. Bestilling skjer i regi av styret i mai-måned og faktureres seksjonseier.

VIKTIG SKRIV MED VIKTIGE PUNKTER OM OPPUSSING UTARBEIDET AV OBOS-ADVOKATENE FOR KIELLANDS HUS

Sameiets vedtektsparagrafer som omhandler oppussing/endring av sentrale installasjoner