Generelt

Vann og avløp til eiendommen er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Forbruksvann er tilkoblet kum i Waldemar Thranes gate.

Innvendig ledningsopplegg er ført via Næringslokaler Plan 1 og opplegg i sjakter for hver enkelt bolighenhet. Vårt forbruksvann forsynes av fjernvarmesentral plassert i varmesentral. Det samme gjelder radiatorvarme.

Den enkelte sameier har også vedlikeholdsplikt når det gjelder rør i leiligheten. Fra vedtektenes § 7-1 siteres:

§ 7-1 Seksjonseierens vedlikeholdsplikt

(2) Seksjonseieren skal i boligen vedlikeholde, herunder sørge for nødvendig reparasjon og utskiftning av slikt som:

a) vannrør, avløpsrør og sentralvarmerør

..c) inventar, herunder vannklosett, badekar og servant

..e) stoppekraner

Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(3) Seksjonseieren skal også i boligen vedlikeholde, herunder sørge for nødvendig reparasjon av

..c) radiatorer, herunder rør, skruer, ventil og reguleringsbryter

.. (5) Seksjonseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Seksjonseieren skal også rense eventuelle sluk på terrasser, balkonger o.l. Balkonger, terrasser og brannbalkonger skal holdes rene for smuss og grønske. Disse må ikke under noen omstendighet spyles med vann da dette kan føre til vannlekkasje i nedenforliggende leiligheter. Det er den enkelte seksjonseier som har adkomst til balkong som har generelt vedlikeholdsansvar for den balkongen mens sameiet har det ytre vedlikeholdsansvaret.

.. (9) Endringer i bolig som berører, eller kan berøre, felles installasjoner eller øvrige deler av bygget krever uttrykkelig tillatelse fra boligsameiet. Slike endringer er f.eks. endringer på varmeanlegg/radiator, vannrør, avløpsrør,

… Skriftlig søknad skal sendes til sameiet v/styret.

Sameiets vedlikeholdsparagraf: Las ned her

Hva gjør du hvis vannet i vasken ikke renner ned:

Hvis vannet ikke renner ned i vasken, kan problemet ligge i området under vasken. Start aller først med å skru av vannet ved hjelp av stoppekranen på badet.

Start så med å skru av vannlåsen, koppen som henger under vasken. Hensikten med vannlåsen er å holde vond lukt ute. Her samler det seg gjerne hår, fett og andre ting som kan bidra til at det klumper seg.

– Sett en bøtte under, skru av koppen på vannlåsen og rengjør den.

-Sjekk at pakningen, eller o-ringen sitter som den skal rundt «koppen» før du skrur på plass vannlåsen. Du bør rense vannlåsen regelmessig, som del av vanlig vedlikehold.

Det samme gjelder sluket og vannlåsen i dusjen.

Rørleggere anbefaler å bruke Mundin avløpsåpner jevnlig. Mundin fås kjøpt på COOP og Clas Ohlson og Jernia. Vakuumpumpe med treskaft får også gjerne løst opp fortetninger.