VIKTIG INFORMASJON VED VANNLEKKASJE

Selv om sameiet er forsikret, er det viktig at alle gjør det som er mulig for å redusere antallet vannskader. Hver skade innebærer mange ulemper for de berørte seksjonseierne/andelseierne og mye arbeid for styret. Ikke minst er det viktig å huske på at det kan være betydelig egenandel ved vannskader og at forsikringspremien for sameiet stiger med flere titallstusen kroner pr. år for hver skade som meldes forsikringsselskapet.

Hvis uhellet først er ute, og vannskade oppdages, må man etter beste evne sørge for å begrense skaden ved å stoppe tilførsel av vann hvis mulig.

  • Steng/skru igjen stoppekranen til det som lekker hvis det er mulig.
  • Prøv å hindre vann i å spre seg. Begynn å fjerne så mye vann som mulig for å begrense skaden, benytt gjerne mopp, klut eller nal.

Deretter må man melde skade:

  • Varsle styret i sameiet pr. e-post.
  • Varsle eget forsikringsselskap
  • Varsle eventuelle naboer som kan ha fått følgeskader. Ved vannskader må man kontakte naboene under.

KONTAKTINFORMASJON

VED AKUTTE RØRLEGGERARBEIDER: Rørleggervakta. Tlf: 23 12 65 50    rørleggervakta.no

Vedtekter som regulerer vedlikehold i Kiellands Hus