Hvordan den enkelte skal forholde seg ved brann

1) Forlat leiligheten!

Hvis det brenner, kontakt brannvesenet på telefonnr 110.

Hvis det er røyk i oppgangen, gå tilbake inn i leiligheten.

2) Benytt trappene! Heisen stanser når alarmen går.

3) Brannpanelet finnes i:

Oppgang A Waldemar Thranes gate 1.etg
Oppgang B Uelands gate 2. etg
Oppgang C Landstads gate 3. etg
Oppgang D Kingos gate 2. etg

 

—Innen panelet røres, sjekk alltid at det ikke brenner i boenheten som varslingsanlegget henviser til.

—Hvis DU VET at det er falsk alarm, ligger det en instruks ved brannpanelet som forklarer hvordan stoppe alarmen.

—Det kan gå 15 sekunder fra alarmen er avstilt til alarmklokkene slutter ringe. Avvent og ikke avstill mer enn 1 gang.

—Tilbakestilling av panelet må gjøres av oppgangsansvarlig.

—Kontakt oppgangsansvarlig!

4) Varsling om at faren er over

—Hvis DU VET at det er falsk alarm, gi beskjed til de som har forlatt leilighetene. Ved usikkerhet, avvent nærmere beskjed fra oppgangsansvarlig eller annen brannansvarlig.

NB! Beboer må ikke under noen omstendigheter koble fra detektor(er) i leiligheten uten at styret på forhånd har gitt tillatelse til dette. Hvis beboer kobler fra detektor, og dette fører til en feil som må utbedres av Lysteknikk, vil beboer faktureres for arbeidet. P.t er kostnaden for dette 2395 kr + et administrasjonsgebyr på 98 kr fra OBOS.

Beboer vil også få en skriftlig advarsel fra styret.