Informasjon om sameiets vekteravtale med Proff Security

I Kiellands Hus bor vi svært tett på hverandre, og for at alle skal trives her, er vi avhengig av at alle tar hensyn til hverandre. Dette er et relativt nytt bygg, men leilighetene er ikke lydtette, og støy/musikk høres godt mellom leilighetene. Lyden bærer også spesielt godt ut i bakgården og fra takterrassen. Av den grunn er det forbudt med musikkanlegg i bakgård og på takterrasse.

Sameiet har avtale med vekterselskapet Proff Security. Vekterne går faste runder og kan tilkalles ved behov, eksempelvis ved støy som avviker fra husordensreglene. Det gjøres oppmerksom på at vekterselskapet er gitt myndighet til å ilegge gebyrer.

Dette innebærer at dersom støy fra en leilighet medfører at andre beboere ser seg nødt til å tilkalle vekterne, vil beboeren som forårsaket støyen bli fakturert kr 750,- + fakturagebyr fra OBOS. I utleietilfeller vil juridisk eier bli fakturert. Ved plagsom støy både før og under stilletider kan også beboer ilegges gebyr.

Gebyr for vaktutrykning nr. 2: 1450,- + fakturagebyr
Gebyr for vaktutrykning nr. 3: 2175,- + fakturagebyr
Gebyr for vaktutrykning nr. 4: 3000,- + fakturagebyr
Gebyr for vaktutrykning nr. 5: 4000,- + fakturagebyr

Telefonnummer til Proff Securitys vakttelefon er 23 62 62 62.

Hva kan man kontakte Proff for?

  • Husbråk? JA
  • Uvedkommende? JA
  • Innbrudd/ hærverk: NEI. Kontakt Politiet
  • Brann? NEI. Ring Brannvesenet 110
  • Vannlekkasje? NEI. Kontakt Styret
  • Heis? NEI. Kontakt Styret
  • Adgangskontroll? F. eks. en beboer har glemt nøkler eller låst seg ute på nattestid, eller en lås har gått i stykker. NEI. Kontakt Låsesmed Tlf: 22 22 88 88

Styret minner om følgende husordensregel:

§ 2. Hensynet til øvrige beboere
Enhver beboer plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere. Det skal være alminnelig ro mellom kl. 23.00 og 07.00 på hverdager og mellom kl. 23.00 og 11.00 i helger. Dette gjelder også for bakgården og takterrassen.

Ved større, private arrangementer bør naboer varsles i god tid ved å henge opp nabovarsel i rammen i heisen. Vinduer og dører bør holdes lukket under arrangementet. Verten plikter å fjerne eventuelle etterlatenskaper (sigarettstumper, tomemballasje m.m.) i fellesarealer senest dagen etter arrangementet. Det er selvfølgelig ikke tillatt å røyke i heisen eller øvrige fellesområder innendørs.

Oppussing som innebærer støy skal meldes til styret. Dette for at andre beboere kan informeres om hvilken type støy de kan forvente, og hvor lenge arbeidet er planlagt å foregå. På hverdager skal alt støyende arbeide i forbindelse med rehabilitering/oppussing i seksjoner (boring i mur, pigging av fliser og annet) tidligst begynne kl. 08.00, og være avsluttet senest kl. 19.00. I helgen og på helligdager skal slik virksomhet begrenses til tidsrommet mellom kl. 11.00-19.00.