Vi vil med dette informere om at de ulike seksjonenes brannvarslingsanlegg i Kiellands hus nå er helt skilt fra hverandre.

Dette betyr at hvis brannalarmen går i en oppgang, er det i denne oppgangen alarmen er utløst. Alarmen går ikke i boligdelen hvis den utløses i næringsdelen.

Sameiets søknad om å koble alle seksjonene direkte til Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) ble sendt tidlig i mai, og vi venter på svar på denne.

Vi kommer tilbake til detaljene i avtalen med OBRE når denne er på plass.

De ulike oppgangene vil ta et beboermøte for de som ønsker en gjennomgang av hva man gjør om brannalarmen utløses i leiligheten og det ikke brenner . For å ikke bli belastet for utrykningen, må man da få stoppet alarmen før OBRE rykker ut.

Det ligger forøvrig en bruksanvisning ved brannpanelet.

For spørsmål, send en mail til sameie.kiellandshus@gmail.com