Det avholdes dugnad i sameiet onsdag 11. mai 2016. Oppmøte i bakgården på

øverste plan kl. 18.00.

I forbindelse med dugnaden vil det samme dag stå en container på hjørnet av Landstadsgate/Kingosgate. Her kan beboere kaste ting. Containeren blir hentet kl. 20.00 samme dag. Det er ikke tillatt å kaste elektriske apparater eller farlig avfall i containeren.

Det blir servering av pizza, øl og mineralvann etter dugnaden, og mulighet for å bli bedre kjent med naboene.

Vel møtt!

Mvh

Styret