Til informasjon er boligdelen i Kiellands hus nå koblet direkte til Oslo brann- og redningsetat (OBRE).

Som tidligere informert, var det lagt inn en forsinkelse på 5 minutter i alarmsenderen. Dette viser seg å faktisk ikke være lov, da forsinkelsen også vil gjelde de manuelle melderne som finnes i korridorer og bodrom. OBRE har derfor bedt Addsecure (firmaet som overvåker kommunikasjonen mellom alarmanlegget i bygget og alarmmottaket hos OBRE) om å fjerne forsinkelsen.

Det ligger derfor p.t. ingen forsinkelse i anlegget. Utløses alarmen i en leilighet, rykker OBRE ut umiddelbart.

Styret vurderer nå en løsning hvor forsinkelsen ligger i detektorene i hver enkelt leilighet, og det er forespurt om et tilbud på en slik programmeringsjobb.

Vi beklager situasjonen som har oppstått på det sterkeste, men ønsker å påpeke at vi har handlet i den tro at de vi kjøper tjenestene av faktisk vet hvilke lover som gjelder. Både Lysteknikk og Addsecure er aktører med bred erfaring på området.
Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.

Tidligere gitt informasjon: 

Styret har nå avtalt tidspunkt for driftsettelse av direkte alarmoverføring til Oslo brann- og redningsetat (OBRE). Dette vil skje:

30. september 2016 kl. 10.00

Etter dette tidspunktet vil alle alarmer i boligdelen i Kiellands hus gå hos OBRE og føre til at de rykker ut hvis beboer ikke selv stopper alarmen på hovedpanelet i sin oppgang.

Det er lagt inn en forsinkelse på alarmsender på 5 minutter. Dvs. at beboer, VED FALSK ALARM, har 5 minutter på seg til å stoppe alarmen. Hvis dette ikke skjer, og OBRE rykker ut, vil juridisk eier bli fakturert kr. 1240,- for uønsket utrykning.

Styret vil arrangere korte beboermøter ved brannpanene i de ulike oppgangene for en gjennomgang av disse for de som ønsker det:

Informasjon om når de ulike beboermøtene finner sted henges opp på oppslagstavle og sendes ut pr. mail.

PS. Det er mulig brannalarmen går på disse tidspunktene for demonstrasjon av hvordan man skrur den av.

Styret vil til sist minne om følgende paragraf i husordensreglene:

§ 13. Brannvarslingsanlegget
Ved unødvendig utrykning fra brannvesenet, vil juridisk eier faktureres for utrykningen. Brannvarslingsdetektoren i leiligheten må ikke under noen omstendighet kobles fra uten at styret på forhånd har gitt tillatelse til dette. Juridisk eier står økonomisk ansvarlig dersom branndetektor påføres skade eller kobles fra slik at brannvarslingsanlegget melder feil.