VIKTIG INFORMASJON OM HEISEN TIL DERE SOM SKAL FLYTTE INN I ELLER UT AV KIELLANDS HUS

Heisene i bygget er nå over 10 år gamle, og er kommet i en alder hvor de krever jevnlig vedlikehold. Dette er kostnader som stiger for hvert år, og det er derfor viktig at alle bidrar til at heisene behandles riktig for å unngå unødvendige skader og slitasje.

Inn- og utflytting er det som sliter aller mest på heisen, og det er i den forbindelse at heisen oftest stopper og fakturaene på reparasjoner er høyest.

For å holde heiskostnadene (og dermed også felleskostnadene) så lave som mulig, har vi funnet det viktig å sende ut informasjon til alle som skal flytte inn og ut av bygget.

VI HAR SATT OPP NOEN PUNKTER DET ER VIKTIG Å FØLGE VED BRUK AV HEISEN
1) IKKE HOLD HEISDØREN OPPE MED MAKT
2) IKKE SETT NOE PÅ SKINNENE
3) BRUK « » KNAPPEN FOR Å HOLDE DØREN ÅPEN
4) HVIS HEISEN BEGYNNER Å PIPE, MÅ DU LA DØREN LUKKE SEG

Heis er dyrt, f.eks vil en heisstans som skyldes at heisdøren har blitt holdt oppe med makt koste minimum 8000 kr innenfor normal arbeidstid. Det er ikke uvanlig at skadene kommer opp i 12 000 kr også.

Heisservice rekvireres ikke på kveldstid, helg og helligdager, da det påløper overtidstillegg på henholdsvis 50% og 100% for utrykninger utenfor arbeidstid. Det er også kun styret som kan rekvirere service. Ta kontakt med oppgangsansvarlig.

Styret minner om følgende paragraf i husordensreglene: § 7. Orden

Det må utvises forsiktighet når innbo bæres inn og ut av bygget i forbindelse med flytting. Seksjonseier er ansvarlig for enhver skade som han eller hun påfører eiendommen.

I henhold til husordensreglene er seksjonseier ansvarlig for skade på eiendommen ved flytting. Dette gjelder også heisene. Det er juridisk eier av leiligheten som er ansvarlig for at de som hjelper til med flyttingen (venner, familie, flyttebyråer osv) ikke gjør ting som skader heisen. Det er derfor eiers ansvar å informere dem hva man ikke må gjøre med heisen.

Lykke til med flyttingen!

Vennlig hilsen Styret