Det er viktig at alle lufter radiatorene sine.

Varmen til radiatorene skrus på mandag 25. september.

For at alle skal ha varme i leilighetene sine, er det svært viktig at alle lufter radiatorene. Prosedyre finnes under radiatorer.