INFORMASJON OM HEISEN I UELANDS GATE 53, OPPGANG B

Oppdatering 8. august:

Vi har fått beskjed om at Orona dessverre ikke har mulighet til å komme i dag. De skal gi Euroheis beskjed i ettermiddag om de kan komme i morgen.

Mvh, Styret

Det har dessverre vært svært mye galt med heisen i oppgang B i sommer. Forrige uke stoppet den pga den ekstreme varmen. Det ble målt over 50 grader inne i selve heissjakten, og da den stoppet igjen etter kun fire dager, valgte styret å vente med å bestille service til onsdagen da det var meldt litt kjøligere. Årsaken var at vi hadde fått beskjed om at heisen mest sannsynlig ville stoppe igjen ganske raskt.

Heissjaktene i Kiellands Hus er plassert mot ytterveggene i bygget, og solen står og steker mesteparten av dagen på heissjakten i oppgang B.

Da Euroheis var i oppgang B på onsdag 1. august, fant de flere feilmeldinger som de ikke har kompetanse til å utbedre. De har derfor rekvirert service fra leverandør av heisen, Orona. Styret fikk beskjed i dag om at Orona dessverre tidligst kan komme på tirsdag 7. august. Euroheis kunne sette heisen i gang midlertidig, men opplyste at den ville stoppe raskt igjen, kanskje etter så lite som to timer, da de underliggende feilene ikke blir utbedret. En service koster minimum 8000 kroner, og loggbøkene viser at Euroheis har vært på servicebesøk flere ganger hittil i år sammenliknet med hele 2017. Sameiet har allerede overskredet budsjettet for heisutgifter i år, og vi må derfor holde igjen der vi kan, selv om dette medfører ulemper for beboerne. De aller færreste synes at det er greit at felleskosnadene økes.

I håp om å få ned kostnadene på heis, inngikk sameiet 1. mai en avtale med BMA Heisteknisk Rådgivning. De kontrollerer alle fakturaer før de sendes videre til styret, og vurderer om service er ihht avtalte premisser + en rekke andre forhold. BMA innhenter nå tilbud på nye serviceavtaler som styret vil ta stilling til på første styremøte etter sommeren.

Vi må igjen bare beklage at situasjonen har vært og er som den er for dere i oppgang B, med alle de ulemper det medfører. Men vi jobber som sagt med saken, og håper at når Orona kommer til uken at de får utbedret de feil som finnes, slik at heisen ikke stopper så ofte som den har gjort de siste månedene.

Fortsatt fin sommer!