Søndag ble det oppdaget masse vann i garasjen. Dette skyldtes at en av kloakkpumpene til Ragde i garasjen var tett. Dette er nå utbedret, og sugebil skal ha sugd opp vannet.

Sameiet har renhold til vanlig på mandager, og styret har bestilt ekstra godt renhold av gulvet U2-etasjene i alle fire oppgangene.