Nå er varmen skrudd av for sommeren. I sommerhalvåret er det viktig at man ikke vrir bryteren helt ned. La den gjerne stå på “2” eller “3”. Da vil det hele tiden være et lite trykk i radiatorventilen, og man minsker sjansen for at ventilen har låst seg fast når varmen til radiatorene skrus på igjen på høsten.

Styret minner om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller bytte radiatorer. Dette skal man iht vedtektene også søke sameiet v/styret skriftlig. Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikring.

Til informasjon har sameiet byttet leverandør av filter til friskluftsventilene. De nye filterne er mer effektive enn de vi har brukt til nå. Bestilling vil gjøres etter sommerferien. Styret bestilles filter for et år av gangen; 2 filter til hver radiator i leilighetene. Dette iht vedtektenes § 7-1:

Rom med ventiler for inntaktsluft:

  • Filter skal byttes foran hvert inntak minst to ganger i året. Bestilling skjer i regi av styret og faktureres seksjonseier.

Vi ønsker dere en flott 17. mai!

Vennlig hilsen
Styret