Containerdugnad

Neste uke er det uke 3, og derfor tid for årets første containerdugnad. Container er bestilt slik at vi kan få kastet hensatte gjenstander fra fellesarealene. Beboere har samtidig mulighet til å kaste større gjenstander.

Containeren vil stå på den vanlige plassen i Landstads gate/Kingos gate. Den er bestilt til:

TIRSDAG 14. JANUAR KL. 17.00 – 19.30

Det er blitt hensatt en del gjenstander i søplerommene og ellers i fellesarealene siden forrige dugnad. Vi håper derfor at så mange som mulig har mulighet til å hjelpe til å kaste disse fra kl. 18.00.

Oppmøte ved containeren.

NB: Det må ikke kastes farlig avfall eller elektrisk utstyr i containeren!

Styret oppfordrer til at de som har anledning stiller. Hvis for få hjelper til, vil arbeidet bli satt bort, og dette er noe som direkte vil påvirke oss alle i form av økte felleskostnader.