UTBEDRING AV AVVIK PÅ NØDLYS OG SIRENER

Til informasjon vil Lysteknikk denne uken utbedre avvik på brannvarslingsanlegget i bygget. Lyset vil derfor i perioder være slukket i korridorere og trappehus.